Kalendārs

Par kavētu tiesas sprieduma izpildi no LR Ģenerālprokuratūras par labu Aivaram Lembergam (18.01.2016.)

Foto: Juris Presņikovs

Foto: Juris Presņikovs

Ar divu nedēļu nokavēšanos no LR Ģenerālprokuratūras esmu saņēmis kompensāciju EUR 577,32 apmērā t.s. Grinberga lietā, kam saskaņā ar LR Augstākās tiesas spriedumu labprātīgas samaksas izpildes termiņš beidzās jau pagājušā gada pēdējā dienā. (more…)

Publicēts lapā: 18.01.2016

Par tiesas spriedumā noteiktās mantiskās kompensācijas piespiedu piedziņu no LR Ģenerālprokuratūras (12.01.2016.)

Foto: F64

Foto: F64

2015.gada 21.decembrī likumīgā spēkā stājās LR Augstākās tiesas spriedums manā prasībā pret LR Ģenerālprokuratūru par publicētu goda un cieņas aizskarošu ziņu atsaukšanu un mantiskās kompensācijas piedziņu. (more…)

Publicēts lapā: 12.01.2016

Aicinu LR Ģenerālprokuratūru ievērot un pildīt LR Satversmi, likumus un tiesu nolēmumus (07.01.2016.)

Foto: Juris Presņikovs

Foto: Juris Presņikovs

2015.gada 21.decembrī likumīgā spēkā stājās LR Augstākās tiesas spriedums manā prasībā pret LR Ģenerālprokuratūru par publicētu goda un cieņas aizskarošu ziņu atsaukšanu un mantiskās kompensācijas piedziņu.

(more…)

Publicēts lapā: 7.01.2016

Stājas likumīgā spēkā vēl viens labvēlīgs tiesas spriedums prasībā pret LR Ģenerālprokuratūru (06.01.2016.)

Foto: Juris Presņikovs

Foto: Juris Presņikovs

2015.gada 21.decembrī likumīgā spēkā stājās LR Augstākās tiesas spriedums manā prasībā pret LR Ģenerālprokuratūru par publicētu goda un cieņas aizskarošu ziņu atsaukšanu un mantiskās kompensācijas piedziņu. (more…)

Publicēts lapā: 6.01.2016

Esam piesaistījuši 1,5 milj EUR ES finansējumu ūdenssaimniecības un kanalizācijas tīklu attīstībai (08.01.2015.)

(more…)

Publicēts lapā: 9.01.2015

LR likumi un starptautiskās tiesību normas jāievēro visiem, arī KNAB (12.02.2013.)

Foto: Valda Kalniņa / AFI

Šodien Rīgas apgabaltiesa paziņoja spriedumu par KNAB apelācijas sūdzību par Vidzemes priekšpilsētas tiesas spriedumu, ar kuru tika atzīts, ka ziņas, kuras KNAB izplatīja savā interneta vietnē www.knab.lv par mani, ir nepatiesas, godu un cieņu aizskarošas. Tiesa uzlika par pienākumu KNAB šīs ziņas atsaukt un piedzīt morālo kompensāciju un tiesāšanās izdevumus par labu man. (more…)

Publicēts lapā: 12.02.2013

Līdzekļu trūkuma dēļ valsts nevar izmaksāt kompensāciju Aivaram Lembergam t.s. Grinberga lietā (18.12.2012.)

2012.gada 06.novembrī likumīgā spēkā stājās LR Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2011.gada 21.jūnija spriedums Nr.PAC-0225 Aivara Lemberga prasībā pret Latvijas Republiku par morālā kaitējuma atlīdzību t.s. Grinberga lietā, (more…)

Publicēts lapā: 18.12.2012

Lembergs vērsīsies pret Latvijas valsti Eiropas Cilvēktiesību tiesā (26.06.2012.)

Foto: Oskars Jūra

Ventspils mērs Aivars Lembergs (Latvijai un Ventspilij!) nolēmis vērsties Eiropas Cilvēktiesību tiesā (ECT) pret Latvijas valsti, jo, pēc viņa domām, valsts liegusi viņam Eiropas Cilvēktiesību konvencijā garantētās tiesības uz taisnīgu un objektīvu tiesu. (more…)

Publicēts lapā: 26.06.2012

Par noraidījumu senatoram Andrim Guļānam (06.03.2012.)

Foto: F64

LR Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā ir ierosināta kasācijas tiesvedība sakarā ar manu sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 2011.gada 9.novembra spriedumu lietā, kas ierosināta, pamatojoties uz pieteikumu par pienākuma uzlikšanu Tieslietu ministrijai izdot vēl labvēlīgāku administratīvo aktu par zaudējumu, kas radušies sakarā ar zvērināto advokātu sniegto juridisko palīdzību, atlīdzības piešķiršanu t.s. Grinberga lietā. Senāts lietu izskatīs rakstveida procesā 3 senatoru sastāvā, starp kuriem ir arī senators, bijušais Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns. Šīs lietas ietvaros esmu iesniedzis LR Augstākajai tiesai noraidījumu senatoram Andrim Guļānam. (more…)

Publicēts lapā: 6.03.2012

AT Senāts lemj par labu A.Lembergam (27.06.2011.)

Foto: F64Augstākās tiesas Senāts šodien apmierināja Aivara Lemberga blakus sūdzību un nosūtīja lietu jaunai izskatīšanai pēc būtības Administratīvajā apgabaltiesā. Senāta lēmums nav pārsūdzams. (more…)

Publicēts lapā: 27.06.2011

Būtu gandarīts, ja Ģenerālprokuratūra man atvainotos (21.06.2011)

Foto: AFI / Valda Kalniņa

Lai arī neesmu saņēmis morālā kaitējuma kompensācijai prasīto naudas summu saistībā ar tā dēvēto Grinberga lietu, tomēr esmu apmierināts ar Augstākās tiesas lēmumu, kas apstiprina dažādu tiesas instanču konsekvenci šīs lietas izvērtēšanā. Pieņemtais lēmums ir vēl viens apliecinājums tam, ka neesmu bijis vainīgs, un KNAB iniciētā un Ģenerālprokuratūras uzsāktā un uzturētā apsūdzība bija politiskās kampaņas sastāvdaļa, lai grautu manu kā amatpersonas tēlu. (more…)

Publicēts lapā: 21.06.2011

Aivars Lembergs tiesā uzvar KNAB (08.06.2011.)

Foto: Juris Presņikovs

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa šodien apmierināja Aivara Lemberga prasību – atzina par nepatiesām, godu un cieņu aizskarošām 2006.gada 18.aprīlī un 17.maijā KNAB mājas lapā publicētās preses relīzes un noteica materiālo kompensāciju 4000,- LVL apmērā. Prasība bija celta pret Latvijas valsti KNAB personā par publicēto godu un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu un mantiskās kompensācijas piedziņu. (more…)

Publicēts lapā: 8.06.2011

Aivars Lembergs aicina ģenerālprokuroru uzņemties atbildību par t.s. Grinberga lietu un personīgi atlīdzināt tiesas piespriesto morālā kaitējuma atlīdzību (08.05.2009)

Foto: F64

Foto: F64

No šodienas – 8.maija Rīgas apgabaltiesā ir pieejams pilns sprieduma teksts lietā pret Latvijas Republiku par morālā kaitējuma atlīdzināšanu Aivaram Lembergam.
Ventspils domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs, lai arī nav saņēmis morālā kaitējuma kompensācijas prasīto apmēru par t.s. Grinberga lietu, tomēr ir gandarīts par Rīgas apgabaltiesas spriedumu.

Atgādinām, ka Ventspils mērs Aivars Lembergs tiesas ceļā, pirmajā instancē, no valsts piedzina 10’830 latu lielu morālā kaitējuma kompensāciju saistībā ar attaisnojošo spriedumu tā dēvētajā Grinberga lietā. Tiesa lēma, ka valstij Lembergam par morālo kaitējumu jāizmaksā 10’000 latu, bet par tiesu izdevumiem vēl 830 lati. Kā atbildētāji lietā tika pieaicināti LR prokuratūra un LR Finanšu ministrija (FM).

(more…)

Publicēts lapā: 8.05.2009

Rīgas apgabaltiesas civillietu tiesas kolēģijas spriedums Aivara Lemberga prasībā pret LR par morālā kaitējuma atlīdzību

Sprieduma teksts (2MB)

Publicēts lapā: 8.05.2009

Prasība pret Latvijas Republiku Ģenerālprokuratūras un Finanšu ministrijas personā (video, 22.04.2009)

Tiesas lēmums (7MB)

Prasītājs par spriedumu (5MB)

Publicēts lapā: 23.04.2009

Prasība pret Latvijas Republiku Ģenerālprokuratūras un Finanšu ministrijas personā (video, 07.04.2009)

Sākums
Get the Flash Player to see this content.
Prasītāja runa
Get the Flash Player to see this content.
Jautājumi prasītājam
Get the Flash Player to see this content.
Prokuratūras runa
Get the Flash Player to see this content.
Jautājumi prokuratūrai
Get the Flash Player to see this content.
FM runa
Get the Flash Player to see this content.
Pierādījumu caurskatīšana
Get the Flash Player to see this content.
Debates un noslēgums
Get the Flash Player to see this content.

Publicēts lapā: 15.04.2009

Iesniegums Tieslietu ministrijai t.s. Grinberga lietā par zaudējumu atlīdzināšanu

Lejuplādēt iesniegumu (PDF) un lejuplādēt pielikumu (PDF)

Publicēts lapā: 27.05.2008

LR Augstākās tiesas Senāta lēmums t.s. Grinberga lietā

Lejuplādēt failu (PDF)

Publicēts lapā: 4.02.2008

Iebildumi un paskaidrojumi par prokurora kasācijas protestu t.s. Grinberga lietā

Lejuplādēt failu (PDF)

Publicēts lapā: 25.01.2008

Iebildumi un paskaidrojumi par prokurora kasācijas protestu t.s. Grinberga lietā

Lejuplādēt failu (PDF)

Publicēts lapā: 25.01.2008

Kurzemes apgabaltiesas tiesas lēmums t.s. Grinberga lietā

Lejuplādēt failu (PDF)

Publicēts lapā: 11.11.2007

Kuldīgas rajona tiesas 2007.gada 22.maija spriedums O.Grinberga lietā

Lejuplādēt failu (PDF)

Publicēts lapā: 22.05.2007

Aivara Lemberga Pēdējais vārds (08.05.2007.)

Get the Flash Player to see this content.
(more…)

Publicēts lapā: 5.05.2007

Aivara Lemberga Pēdējais vārds (07.05.2007.)

Get the Flash Player to see this content.
(more…)

Publicēts lapā: 5.05.2007

Prokurora apsūdzības runa (20.03.2007)

Get the Flash Player to see this content.

Tikai audio

Publicēts lapā: 3.03.2007