Kalendārs

Aivara Lemberga attieksme par apsūdzības saprašanu

Lejuplādēt failu (PDF)

Publicēts lapā: 20.06.2009

Aivara Lemberga iebildumi pret sēdes priekšsēdētāja rīcību par tiesas izmeklēšanas uzsākšanu

Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģijai

Aivara Lemberga

IEBILDUMI PRET SĒDES PRIEKŠSĒDĒTĀJA
RĪCĪBU
Latvijas KPL 482.panta 2.daļas kārtībā

Saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6.panta 1.daļu, jebkuram ir tiesības uz taisnīgu krimināllietas iztiesāšanu sapratīgā termiņā, neatkarīgā un objektīvā tiesā, kas ir dibināta saskaņā ar likumu.

Savukārt Latvijas Kriminālprocesa likuma 12.pantā ir norādīts, ka kriminālprocesu veic, ievērojot starptautiski atzītas cilvēktiesības, kas nozīmē, ka kriminālprocess ir jāveic tādējādi, lai nodrošinātu apsūdzētājiem viņu Konvencijā garantētas tiesības uz taisnīgu un objektīvo tiesu.

(more…)

Publicēts lapā: 20.05.2009

Vēstule LR ģenerālprokuroram J.Maizītim, aicinot viņu samaksāt morālā kaitējuma atlīdzību un tiesas izdevumus t.s. Grinberga lietā līdz 25.maijam

Lejuplādēt vēstuli (PDF) (70KB)

Publicēts lapā: 20.05.2009

Tiesvedības process 2009. gada 13. martā

Publicēts lapā: 16.03.2009

Tiesvedības process 2009.gada 02. martā

Publicēts lapā: 5.03.2009

Tiesvedība (Rīgas apgabaltiesa no 16.02.2009)

Publicēts lapā: 1.03.2009

Aivara Lemberga lūgums Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijai par apsūdzētā tiesību pārkāpšanu, atsakoties sniegt apsūdzētajam informāciju par apsūdzības raksturu un iemeslu kriminālprocesā Nr. 12812001408, iesniegts 19.02.2009

1. Apsūdzētā tiesību pārkāpšana, atsakoties sniegt apsūdzētajam informāciju par apsūdzības raksturu un iemeslu kriminālprocesā Nr.12812001408.

1.1. Apsūdzētā lūgums izskaidrot apsūdzības būtību.
2008.gada 3.jūlijā procesuālās darbības- apsūdzības izsniegšanas laikā prokuroram tika izteikts lūgums izskaidrot izsniegtās apsūdzības būtību, kā arī tika iesniegts rakstveida pieteikums ar lūgumu izskaidrot apsūdzētajam nesaprotamus apsūdzības būtības jautājumus. Apsūdzība ir sastādīta uz 147 lapas pusēm.

Lejuplādēt visu dokumentu PDF formātā

Publicēts lapā: 20.02.2009

Aivara Lemberga aizstāves lūgums Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijai, iesniegts 19.02.2009

Aivara Lemberga aizstāves lūgums Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijai par:

a) nepareizi iztulkotiem dokumentiem no svešvalodām;

b) par tādu dokumentu esamību krimināllietas materiālos, kuru tulkojums nav nodrošināts latviešu valodā;

c) par atsevišķu advokātu atrašanos interešu konflikta situācijā.

Lejupielādēt dokumentu PDF formātā.

Publicēts lapā: 19.02.2009

Uzņēmēja Anša Sormuļa aizstāves lūgums Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijai par tiesībām iepazīties ar arhīva lietas materiāliem, iesniegts: 16.02.2009

Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijai

apsūdzētā Anša Sormuļa aizstāves
zvērinātas advokātes
Sandras Slejas
prakses vieta Brīvības iela 52-8, Rīga, LV 1011

lūgums
krimināllietā Nr. K04-378/08-12 (kriminālprocess Nr. 12812001408)

Sakarā ar to, ka krimināllietā Nr. 12812001408 neatrodas visi dokumenti, kuri ir valsts apsūdzības uzturētāja rīcībā un kuri nepieciešami mana aizstāvamā Anša Sormuļa aizstāvības realizēšanai, lūdzu izprasīt no Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras sekojošus dokumentus, kuri ir ar kriminālprocesa Nr. 12-812003205 procesa virzītāja lēmumu ir izdalīti no kriminālprocesa Nr. 12-812003205 (norādīti Pielikumā 2008.gada 15.maija lēmumam par kriminālprocesa Nr. 12812003205 sadalīšanu – 1.sēj.l.l.23), bet neatrodas kriminālprocesa Nr. 12812001408 materiālos un nav norādīti arī arhīva lietas dokumentu uzskaitījumā (iepazīties ar arhīva lietu pie pirmstiesas izmeklēšanas pabeigšanas tika liegts): (more…)

Publicēts lapā: 17.02.2009

Uzņēmēja Anša Sormuļa aizstāves lūgums Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijai par tādu dokumentu izprasīšanu no LR Ģenerālprokuratūras, kas neatrodas izsniegto lietu materiālos, iesniegts: 16.02.2009

Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijai

apsūdzētā Anša Sormuļa

lūgums
krimināllietā Nr. K04-378/08-12 (kriminālprocess Nr. 12812001408)

Lūdzu atļaut man iepazīties ar kriminālprocesa Nr. 12812001408 arhīva lietas materiāliem un izdarīt no arhīva lietā esošajiem dokumentiem manai aizstāvībai nepieciešamo dokumentu kopijas. (more…)

Publicēts lapā: 17.02.2009

Uzņēmēja Anša Sormuļa aizstāves lūgums Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijai par tiesībām izprasīt vecā kriminālprocesa materiālus, iesniegts: 16.02.2009

Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijai

apsūdzētā Anša Sormuļa aizstāves
zvērinātas advokātes
Sandras Slejas
prakses vieta Brīvības iela 52-8, Rīga, LV 1011

lūgums
krimināllietā Nr. K04-378/08-12 (kriminālprocess Nr. 12812001408)

Lūdzu izprasīt no Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras kriminālprocesa Nr. 12812003205 materiālus, atļaut man iepazīties ar šiem materiāliem (mans orderis atrodas kriminālprocesa materiālos) un izdarīt Anša Sormuļa aizstāvībai nepieciešamo dokumentu kopijas pievienošanai šodien izskatāmās krimināllietas materiāliem. (more…)

Publicēts lapā: 17.02.2009

 Lapas: 2. no 2 
«
 1 
 2