Kalendārs

Arī Eiropas Revīzijas palāta secinājusi, ka Rail Baltica projektam nav ekonomiskā ilgtspēja (25.06.2020.)

Publicēts lapā: 26.06.2020