Kalendārs

Jaunradītā Ventas osta kā privāto tiesību subjekts nespēj efektīvi apsaimniekot pašvaldības īpašumu (06.05.2020.)


Publicēts lapā: 7.05.2020