Kalendārs

Jaunā Pašvaldību likuma izstrāde līdz šim nav publiska un notikusi bez LPS, LLPA un pašvladību iesaistes (06.03.2020.)

Publicēts lapā: 6.03.2020