Kalendārs

Latvijas reģionu IKP uz vienu iedzīvotāju pēc pirktspējas paritātes ES 28 valstu vidējo līmeni sasniedzis tikai Rīgā. (26.04.2019.)

Publicēts lapā: 26.04.2019