Kalendārs

Par kavētu tiesas sprieduma izpildi no LR Ģenerālprokuratūras par labu Aivaram Lembergam (18.01.2016.)

Foto: Juris Presņikovs

Foto: Juris Presņikovs

Ar divu nedēļu nokavēšanos no LR Ģenerālprokuratūras esmu saņēmis kompensāciju EUR 577,32 apmērā t.s. Grinberga lietā, kam saskaņā ar LR Augstākās tiesas spriedumu labprātīgas samaksas izpildes termiņš beidzās jau pagājušā gada pēdējā dienā.

 

2015.gada 21.decembrī likumīgā spēkā stājās LR Augstākās tiesas spriedums manā prasībā pret LR Ģenerālprokuratūru par publicētu goda un cieņas aizskarošu ziņu atsaukšanu un mantiskās kompensācijas piedziņu.

 

Atbilstoši LR Augstākās tiesas spriedumam man noteiktās kompensācijas labprātīgas samaksas izpildes termiņš notecēja 2015. gada 31. decembrī. Vairāk nekā 10 dienu pēc LR Augstākās tiesas noteiktā termiņa Ģenerālprokuratūra man noteikto kompensāciju nebija samaksājusi, tādējādi demonstrējot nihilistisku attieksmi pret LR likumu un tiesu nolēmumu ievērošanu. Līdz ar to 2016. gada 11. janvārī saņēmu tiesas izsniegtu izpildu rakstu par LR Augstākās tiesas sprieduma piespiedu izpildi, kā rezultātā tiesas lēmums izpildīts un kompensācija samaksāta.

Publicēts lapā: 18.01.2016