Kalendārs

Par tiesas spriedumā noteiktās mantiskās kompensācijas piespiedu piedziņu no LR Ģenerālprokuratūras (12.01.2016.)

Foto: F64

Foto: F64

2015.gada 21.decembrī likumīgā spēkā stājās LR Augstākās tiesas spriedums manā prasībā pret LR Ģenerālprokuratūru par publicētu goda un cieņas aizskarošu ziņu atsaukšanu un mantiskās kompensācijas piedziņu.

LR Augstākā tiesa uzlika par pienākumu LR Ģenerālprokuratūrai gan atsaukt godu un cieņu aizskarošās un nepatiesās ziņas pret mani tādā veidā, kādā tās izplatītas, kā arī 10 dienu laikā no sprieduma spēkā stāšanās dienas no Latvijas valsts labprātīgi samaksāt man mantisko kompensāciju par godu un cieņu aizskarošu, nepatiesu ziņu izplatīšanu LVL 250,- apmērā un tiesāšanās izdevumus LVL 155,74 apmērā, kopā LVL 405,74 (kas ir EUR 577,32) t.s. Grinberga lietā.

Saskaņā ar LR Augstākās tiesas spriedumu man noteiktās kompensācijas labprātīgas samaksas izpildes termiņš notecēja 2015. gada 31. decembrī. Tā kā līdz šim brīdim man noteikto kompensāciju LR Ģenerālprokuratūra nav samaksājusi, tādējādi nepildot LR likumus un tiesu nolēmumus, tad esmu saņēmis tiesas izsniegtu izpildu rakstu par LR Augstākās tiesas sprieduma piespiedu izpildi.

 

Publicēts lapā: 12.01.2016