Kalendārs

Uzruna Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 25.gadadienā

Foto: F64

Foto: F64

Ir pagājuši 25 gadi, kopš Latvijas PSR Augstākā Padome 1990.gada 4.maijā pieņēma Deklarāciju Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. Tolaik, kad 138 Augstākās Padomes deputāti, tostarp arī es, balsojām par Latvijas valsts neatkarību, priekšplānā bija Deklarācijas politiskie mērķi. Valdīja absolūts bezbailīgums un pārliecība par vēsturiskā lēmuma pareizību. Deklarācija nenozīmēja tikai valstiskuma atjaunošanu. Līdz ar politiskās iekārtas transformāciju, aktuāla kļuva arī citu valsts iedzīvotājiem svarīgu dzīves jomu – ekonomikas, izglītības, veselības aprūpes, medicīnas, kultūras u.c. attīstība. Deklarācija nozīmēja arī pāreju no centralizētas plānveida ekonomikas uz brīvu tirgus ekonomiku, kurā zināšanu un pieredzes tikpat kā nebija. No vienas puses jaunas valsts izveidošana bija ļoti sarežģīts virzības process, no otras puses – tās bija unikālas iespējas un izvēles brīvības jebkuram izšķirīgam lēmumam. Personīgi mana pārliecība, balsojot par Latvijas valsts neatkarību, saistījās ar ambīcijām, ka Latvijas valsts, prasmīgi saimniekojot un attīstot tās tautsaimniecību, varētu atgriezties to Eiropas valstu saimē, kuru iedzīvotāji dzīvo pārticībā un labklājībā.

Latvijas valsts atjaunošanas 25 gadu periodu katrs no mums varam vērtēt arī savā dzīvē – kā esam izmantojuši neatkarīgas valsts piešķirtās iespējas, kāda ir mūsu personīgā izaugsme un kā attīstījusies ir mūsu valsts. Pilsētas pašvaldības profesionālās darbības mēraukla valsts neatkarības 25 gados ir Ventspils pilsētas attīstība. Katrs iedzīvotājs vai pilsētas viesis var salīdzināt un vērtēt izmaiņas – kā bija toreiz un kā ir tagad.

Ja izveidotos tāda vēsturiskā situācija un šodien man atkal būtu jāizdara izvēle balsojumā par Latvijas kā valsts neatkarību, nešauboties ne mirkli, es darītu tieši tāpat kā pirms 25 gadiem! Jo vislielāko vērtību saskatu iespējā pašiem noteikt savu lietu kārtību. Taču, lemjot par jebkuru jautājumu, ir vajadzīgas zināšanas, kompetence un pārliecība par saviem spēkiem.

Mīļie ventiņi!

Latvijas valsts svētkos es vēlos katram no Jums patiekties par to, ko esat darījuši savas personības, mūsu pilsētas un valsts izaugsmē šajos 25 gados! Es novēlu Jums augstu pašapziņu un ticību savai varēšanai vienmēr un visur pašiem lemt par Jūsu dzīvē svarīgiem jautājumiem! Es novēlu uzturēt toleranci starp dažādiem viedokļiem, uzskatiem sabiedrībā un dažādām tautībām, kas dzīvo mūsu kaimiņos, pilsētā, valstī! Es vēlu Jums labu veselību un jaunus izaicinājumus!

Sveicu Jūs Latvijas valsts neatkarības 25.gadadienā!

 

Aivars Lembergs,

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs

Publicēts lapā: 30.04.2015