Kalendārs

KNAB samaksā Lembergam morālo kompensāciju un tiesāšanās izdevumus (17.04.2013.)

Foto: F64 / Raitis Plauks

Izpildot Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas 2013.gada 12.februāra spriedumu, ar kuru tika atzīts, ka ziņas, kuras KNAB izplatīja savā interneta vietnē www.knab.lv par mani, ir nepatiesas, godu un cieņu aizskarošas, KNAB ir pārskaitījis uz manu kontu LVL 788,30 (septiņi simti astoņdesmit astoņi lati, 30 santīmi) morālo kompensāciju un tiesāšanās izdevumus.
Atgādinu, ka laikā, kad vēl nebija iztiesāta t.s. Grinberga lieta un pat pēc attaisnojošajiem spriedumiem visās trijās tiesu instancēs KNAB interneta vietnē 2006.gada 18.aprīļa un 17.maija preses relīzēs apgalvojuma formā tika izplatītas nepatiesas ziņas, ka es esmu ļaunprātīgi esmu izmantojis dienesta stāvokli un apzināti, nepamatoti un prettiesiski novilcinājis MK 2005.gada 23.februāra rīkojuma Nr.122 „Par O.Grinberga iecelšanu Ventspils ostas valdes locekļa amatā” izpildi; rīkojies pretēji valsts interesēm; pārkāpis savu dienesta pilnvaru robežas; ar manu rīcību būtiski tikušas apdraudētas valsts intereses ekonomikas jomā, kaitējot pārvaldības kārtībai un aizskarot personas likumīgās intereses un tiesības, nodarot tai materiālu kaitējumu lielā apmērā.

Tiesa ir uzlikusi par pienākumu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam 10 darba dienu laikā no sprieduma likumīgā spēkā stāšanās dienas atsaukt ar šo spriedumu atzītās godu un cieņu aizskarošās un nepatiesās ziņas par mani tādā pašā veidā, kādā tās izplatītas KNAB mājas lapā www.knab.lv sadaļā Preses relīzes. Tiesa arī nolēma piedzīt no Latvijas Republikas par labu man morālā kaitējuma atlīdzību par nepatiesu, godu un cieņu aizskarošu ziņu izplatīšanu un tiesāšanās izdevumus pavisam LVL 788,30 (septiņi simti astoņdesmit astoņi lati, 30 santīmi) apmērā.

Diemžēl valsts amatpersonas – bijušais ģenerālprokurors Jānis Maizītis un bijušais KNAB vadītājs Aleksejs Loskutovs, – kuras bez jebkāda tiesiska pamata uzsāka pret mani kriminālprocesu, noteica aizdomās turamās personas statusu, uzsāka kriminālvajāšanu, uzturēja apsūdzību tiesā, par zaudēto rezultātu nenes nekādu – nedz materiālu, nedz kriminālu, nedz administratīvu, nedz morālu – atbildību. Trīs gadus es tiku tiesāts un apsūdzēts sevišķi smagu noziegumu izdarīšanā, trīs gadus bezjēdzīgi tika noslogota tiesa, iesaistīti KNAB un prokuratūras darbinieki, tērēti nodokļu maksātāju līdzekļi manis politiskai vajāšanai. Šāda amatpersonu nesodāmība par politiski motivētām lietām diemžēl ir kļuvusi par Latvijas politiskās dzīves ikdienu. Izdevumus, kas saistīti ar 3 gadus ilga politiskā procesa uzturēšanu, diemžēl jau ir apmaksājuši un turpina maksāt LR iedzīvotāji no savām nelielajām pensijām un algām.

Publicēts lapā: 17.04.2013