Kalendārs

LR likumi un starptautiskās tiesību normas jāievēro visiem, arī KNAB (12.02.2013.)

Foto: Valda Kalniņa / AFI

Šodien Rīgas apgabaltiesa paziņoja spriedumu par KNAB apelācijas sūdzību par Vidzemes priekšpilsētas tiesas spriedumu, ar kuru tika atzīts, ka ziņas, kuras KNAB izplatīja savā interneta vietnē www.knab.lv par mani, ir nepatiesas, godu un cieņu aizskarošas. Tiesa uzlika par pienākumu KNAB šīs ziņas atsaukt un piedzīt morālo kompensāciju un tiesāšanās izdevumus par labu man.

Lai arī tiesa ir samazinājusi kompensācijas apmēru, esmu apmierināts ar tiesvedības rezultātu, jo tās galvenais mērķis bija panākt, ka iestāde, kura uzrauga citu Latvijas valsts amatpersonu darbības likumību, vispirms pati strikti ievēro LR likumus un starptautiskās tiesību normas, tostarp attiecībā par cilvēktiesību un labas pārvaldības principu ievērošanu. Tiesvedība varēja arī nesākties, ja KNAB būtu atzinis savu kļūdu un atvainojies. Diemžēl mūsu valstī šis labas pārvaldības princips ir tikai teorētiska klauzula, tā vietā valsts pārvaldes iestāde tērē nodokļu maksātāju naudu, lai vairākās instancēs pierādītu, ka tā darbojusies tiesiski.

Šī lieta ir saistīta ar tā saucamo Grinberga lietu, kad izmeklēšanas laikā KNAB preses relīzēs apgalvojuma formā izplatīja nepatiesas ziņas, ka es ļaunprātīgi esmu izmantojis dienesta stāvokli un apzināti, nepamatoti un prettiesiski novilcinājis MK 2005.gada 23.februāra rīkojuma Nr.122 „Par O.Grinberga iecelšanu Ventspils ostas valdes locekļa amatā” izpildi.

Atgādinu, ka laikā, kad vēl nebija iztiesāta t.s. Grinberga lieta, kā arī pēc tās attaisnojošajiem spriedumiem visās trijās tiesu instancēs KNAB interneta vietnē bija lasāma:

1.    2006.gada 18.aprīļa preses relīze „Ventspils domes priekšsēdētājs atzīts par aizdomās turēto dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā”, kurā tika izplatītas šādas ziņas:
–    “pirmstiesas izmeklēšanā noskaidrots, ka, būdams valsts amatpersona, kas ieņem atbildīgu amatu, Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs un Ventspils brīvostas pārvaldes valdes priekšsēdētājs ļaunprātīgi izmantojis savu dienesta stāvokli un ar likumu piešķirtās tiesības, t.i., rīkojies pretēji valsts interesēm”;
–    “apzināti un mērķtiecīgi nenodrošinot MK 2005.gada 23.februāra rīkojuma Nr.122 „Par O.Grinberga iecelšanu Ventspils ostas valdes locekļa amatā” izpildi”;
–    “apzināti, nepamatoti un prettiesiski novilcinājis tā izpildi”;
–    “piedaloties lēmuma pieņemšanā par konkursa rīkošanu uz O.Grinberga amatu”;
–    “neizmantojot likumā pašvaldības priekšsēdētāja tiesības apturēt domes lēmumu, Ventspils domes priekšsēdētājs acīmredzami ir pārkāpis savu dienesta pilnvaru robežas”.
–    “šādas rīcības rezultātā tika būtiski apdraudētas valsts intereses ekonomikas jomā, kaitējot pārvaldības kārtībai un aizskarot personas likumīgās intereses un tiesības, nodarot tai materiālu kaitējumu lielā apmērā;”

2.    2006.gada 17.maija preses relīze „KNAB lūdz uzsākt kriminālvajāšanu pret Ventspils domes priekšsēdētāju”, kurā tika izplatītas šādas ziņas:
–    “pirmstiesas izmeklēšanā noskaidrots, ka, būdams valsts amatpersona, kas ieņem atbildīgu amatu, Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs un Ventspils brīvostas pārvaldes valdes priekšsēdētājs ļaunprātīgi izmantojis savu dienesta stāvokli un ar likumu piešķirtās tiesības, t.i., rīkojies pretēji valsts interesēm”;
–    “apzināti un mērķtiecīgi nenodrošinot MK 2005.gada 23.februāra rīkojuma Nr.122 „Par O.Grinberga iecelšanu Ventspils ostas valdes locekļa amatā” izpildi”;
–    “apzināti, nepamatoti un prettiesiski novilcinājis tā izpildi”;
–    “piedaloties lēmuma pieņemšanā par konkursa rīkošanu uz Ojāra Grinberga amatu”;
–    “ir ļaunprātīgi izmantojis savas dienesta pilnvaras, kā rezultātā būtiski apdraudot valsts intereses ekonomikas jomā, kaitējot pārvaldības kārtībai un aizskarot fiziskās personas – Ojāra Grinberga – likumīgās intereses un tiesības, nodarot tam materiālu kaitējumu”;
–    “Kriminālprocesa ietvaros noziedzīga nodarījuma pazīmes konstatētas aizdomās turētās amatpersonas darbībās, sniedzot 2005.gada 28.novembrī Ģenerālprokuratūrai apzināti nepatiesu ziņojumu par sevišķi smaga noziedzīga nodarījuma mēģinājuma izdarīšanu nolūkā panākt kriminālprocesa uzsākšanu pret Ventspils pilsētas domes deputātu Ojāru Grinbergu un toreizējo ekonomikas ministru Krišjāni Kariņu”.

Kaut arī visās trijās Latvijas tiesu instancēs – Kuldīgas rajona tiesā, Kurzemes apgabaltiesā un Augstākās tiesas Senātā – esmu atzīts par nevainīgu man celtajās apsūdzībās un pilnībā attaisnots un kaut arī attaisnojošais tiesas spriedums ir spēkā jau vairākus gadus, šīs preses relīzes ir pieejamas KNAB interneta vietnē vēl šobrīd.

Publicēts lapā: 12.02.2013