Kalendārs

Par pieteikumu tiesai uzdot ministram Sprūdžam atbildēt uz iesniegumu (22.11.2012.)

Foto: AFI / Valda Kalniņa

Esmu iesniedzis pieteikumu Administratīvās tiesas Liepājas tiesu namā, lūdzot tiesu uzlikt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai par pienākumu nekavējoši atbildēt uz manu 2012.gada 15.oktobra iesniegumu, kurā es lūdzu ministru atbildēt uz konkrētiem jautājumiem. Atbildes uz šiem jautājumiem bija jāsniedz saskaņā ar Iesniegumu likumu un Informācijas atklātības likumu, jo atsevišķi jautājumi ietvēra arī informācijas pieprasījumu. Ņemot vērā steidzamību, kuru pamato nepieciešamība sagatavot iesniegšanai tiesā motivētu pieteikumu par ministra Sprūdža prettiesiskā rīkojuma par manis atstādināšanu no amata pienākumu pildīšanas atcelšanu, 2012. gada 25. oktobrī nosūtīju ministram Sprūdžam atkārtotu iesniegumu, lūdzot steidzami atbildēt uz 2012. gada 15. oktobra iesniegumu.

Atbilde uz iesniegumu joprojām nav saņemta. LR normatīvajos aktos noteiktais galējais atbildes sniegšanas termiņš uz iesniegumu ir iztecējis 2012.gada 16.novembrī. Saņemt atbildi uz savu iesniegumu man nav izdevies arī pēc tam, kad par ministra Sprūdža prettiesisko rīcību sūdzībā tiku norādījis arī Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim, lūdzot viņam uzdot ministram Sprūdžam ievērot likumu prasības.

Latvijas Republikas Satversmes 104.pants reglamentē ikviena sabiedrības indivīda tiesības likumā paredzētajā veidā vērsties valsts iestādē ar iesniegumu un saņemt atbildi pēc būtības. Savukārt Iesniegumu likuma 5.pants nosaka, ka iestāde atbildi pēc būtības sniedz saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, ja likumā nav noteikts citādi. Savukārt Informācijas atklātības likuma 14.panta pirmās daļas 3.punkts reglamentē, ka iestāde 15 dienu laikā atbild iesniedzējam, ja informācijai nav nepieciešama papildu apstrāde.

Tā kā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Sprūdžs ignorē LR tiesību normas, kas reglamentē iesniegumu saņemšanu valsts pārvaldes institūcijās, esmu vērsies ar pieteikumu Administratīvajā tiesā.

Aivars Lembergs,
Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs

Publicēts lapā: 22.11.2012