Kalendārs

Uzruna Starptautiskajā veco ļaužu dienā (01.10.2012.)

Foro: Juris Presņikovs

Cienījamie Ventspils seniori!

Sirsnīgi sveicu jūs 1.oktobrī, Starptautiskajā veco ļaužu dienā! Šī diena, kuras mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību iedzīvotāju novecošanas problēmām un veco ļaužu dzīves aktualitātēm, kā arī vientuļajiem vecajiem cilvēkiem, gūst arvien lielāku ievērību un nozīmi Latvijas sabiedrībā.

Ventspilī šogad ir dubults iemesls priecāties – tieši pateicoties jūsu aktivitātei un sabiedriskumam, nerimstošajam dzīvespriekam un vēlmei būt aktīviem pilsētā notiekošo procesu dalībniekiem arī vecumdienās, Ventspils kā labākā Latvijā saņēma Eiropas Gada pašvaldības titulu Latvijas Pašvaldību savienības rīkotajā konkursā, kura tēma bija veltīta aktīvai un veselīgai novecošanai un paaudžu sadarbībai.

Man ir patiess prieks, ka mūsu seniori aktīvi darbojas pilsētas pārvaldē, iesaistās kultūras un sporta dzīvē, labprāt izglītojas un nodod savu pieredzi jaunākajām paaudzēm. No sirds pateicos par jūsu ieguldījumu Latvijas un Ventspils veidošanā un attīstībā, par jūsu sadarbību ar pašvaldību, pamanot pilsētā nepilnības un ziņojot par tām, par jūsu iesniegtajām idejām, kas palīdz mūsu pilsētu darīt vēl skaistāku un ērtāku dzīvošanai.

Novēlu jums stipru veselību, neizsīkstošu enerģiju un dzīvesprieku, gādīgus bērnus un mīļus mazbērnus! Aicinu jūs arī turpmāk būt tikpat aktīviem kā līdz šim, līdzdarbojoties mūsu pilsētas sabiedriskajā dzīvē!

Patiesā cieņā
Aivars Lembergs
Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs

Publicēts lapā: 1.10.2012