Kalendārs

Latvijas Kuģniecībai ir niecīgas izredzes iesniegt apelāciju lietā pret Aivaru Lembergu Anglijas tiesā, prasītājiem jāatlīdzina tiesvedības izdevumi (31.07.2012.)

Šodien, 2012.gada 31.jūlijā, Anglijas Augstās tiesas karalienes sēdekļa Komerctiesā (turpmāk – Anglijas tiesa) turpinājās tiesas sēde, kurā tika izskatīti jautājumi, kas izriet no Anglijas tiesas 2012.gada 12.jūlija lēmuma, ar kuru tika noraidīta „Antonio Gramsci Shipping Corporation” un citu AS „Latvijas kuģniecība” meitas sabiedrību celtā prasība pret Aivaru Lembergu Anglijas tiesas jurisdikcijas neesamības dēļ.

Anglijas tiesa jau 24.jūlija tiesas sēdē uzlika par pienākumu prasītājiem atlīdzināt Aivara Lemberga tiesāšanās izdevumus un šodien papildus noteica, ka 200,000 GBP, kas veido tikai daļu no kopējiem tiesāšanās izdevumiem, ir izmaksājami Aivaram Lembergam tūlīt pēc apelācijas beigām. Pārējā tiesāšanās izdevumu summa tiks detalizēti aprēķināta tuvākajā laikā.

Papildus tam Anglijas tiesas tiesnesis, kurš pieņēma Aivaram Lembergam labvēlīgo jurisdikcijas lēmumu, prasītājiem neatļāva iesniegt apelācijas sūdzību, kas tika pamatota ar diviem vājiem argumentiem, kas izriet no Eiropas Savienības spriedumu atzīšanas regulas. Prasītājiem ir iespēja atkārtoti lūgt atļauju Apelācijas tiesai, tomēr Aivara Lemberga Anglijas advokāti prasītāju izredzes vērtē kā ļoti niecīgas.

Tomēr, kā jau tika ziņots, Anglijas Augstākā tiesa ir pieņēmusi izskatīšanai kasācijas sūdzību lietā VTB pret Nutritek, kas nav saistīta ar Aivaru Lembergu, bet kurā tiek skatīts no juridiskā viedokļa identisks Anglijas tiesību jautājums par Anglijas tiesas jurisdikcijas esamību pār ārvalsts pilsoni (un kurā apelācijas instances tiesa jau ir apstiprinājusi, ka argumentācija, kas tika izmantota Aivara Lemberga iesniegtajā sūdzībā, ir pareiza). Tāpēc Aivara Lemberga aktīvu iesaldēšanas rīkojums paliks spēkā, kamēr Anglijas Augstākā tiesa pabeigs skatīt VTB pret Nutritek lietu.

Ar cieņu
Vineta Čukste,
zvērināta advokāte,
advokātu biroja “Kronbergs & Čukste” partnere

Publicēts lapā: 31.07.2012