Kalendārs

Lembergs svin lielu uzvaru Anglijas tiesas procesā (12.07.2012.)

Šodien (12.07.2012.) Anglijas un Velsas Augstās tiesas Karalienes sēdekļa Komerctiesa (turpmāk tekstā – Anglijas Augstā tiesa) pieņēmusi Aivaram Lembergam nozīmīgu lēmumu, ar kuru tiek sagrauta prasība, kuru pret viņu 2011. gada aprīlī cēla Antonio Gramsci Shipping Corporation un 29 citas Latvijas kuģniecības meitas sabiedrības.

Šāds lēmums pieņemts, pamatojoties uz Aivara Lemberga pieteikumu par jurisdikcijas apstrīdēšanu, kas tika skatīts četras dienas ilgā tiesas sēdē 2011.gada nogalē un 2012.gada aprīlī. Anglijas tiesa ir pilnībā piekritusi Aivara Lemberga argumentiem un atzinusi, ka ne Anglijas, ne Eiropas Savienības tiesības nedod pamatu uzskatīt, ka Aivars Lembergs būtu slēdzis apstrīdētos frakta līgumus.

Šī lēmuma rezultātā Augstā tiesa tuvākajā laikā lems arī par prettiesiskā iesaldēšanas rīkojuma, kas 2012.gada 20.aprīlī tika pieņemts attiecībā uz Aivara Lemberga aktīviem, atcelšanu. Tādejādi tiks atcelti visi no šī rīkojuma izrietošie ierobežojumi rīcībai ar Aivara Lemberga mantu.

Tāpat prasītājiem, Latvijas kuģniecības meitas sabiedrībām, būs pienākums atlīdzināt Aivaram Lembergam tiesāšanās izdevumus un zaudējumus, kas viņam radušies no nelikumīgā iesaldēšanas rīkojuma pieņemšanas un ar to saistītajām prasītāju prettiesiskajām darbībām.

Atgādinu, ka 2011.gada pavasarī Anglijas Augstā tiesa pieņēma lēmumu par iesaldēšanas rīkojumu pret Aivara Lemberga aktīviem, pamatojoties uz Latvijas kuģniecības 30 meitas sabiedrības celto prasību par it kā prettiesisko frakta līgumu slēgšanu. Iesaldēšanas rīkojums tika pieņemts neanalizējot, vai Anglijas tiesai vispār ir jurisdikcija pār atbildētāju, Latvijas pilsoni, tāpēc Aivars Lembergs iesniedza pieteikumu par jurisdikcijas apstrīdēšanu un iesaldēšanas rīkojuma atcelšanu.

Līdz ar to prasītāju pieteikums ar visām no tā izrietošajām spekulācijām par Aivara Lemberga tiesvedības procesu Londonā un cilpām, kas ap to ir savilkušās jau 15 līkumos, ir cietušas pilnīgu sakāvi.

Vineta Čukste,
zvērināta advokāte,
advokātu biroja “Kronbergs & Čukste” partnere

Publicēts lapā: 12.07.2012