Kalendārs

No Visaginas AES būvniecībai plānotās naudas varētu pensionāriem palielināt pensijas par 20 latiem un maksāt 6 gadus (18.05.2012.)

Iepriekšējā preses konferencē jau minēju par Lietuvas atomelektrostacijas būvniecību. Vēlreiz gribu uzsvērt – ja man būs tāda iespēja, es darīšu visu, lai nepieļautu Latvijas valsts tiešu vai pastarpinātu (caur AS „Latvenergo”) līdzdalību Lietuvas ekonomikas stimulēšanā par Latvijas iedzīvotāju naudu.

Es uzskatu, ka ir noziedzīgi ieguldīt kaimiņvalsts ekonomikā 700 miljonu latus apstākļos, kad Latvijā ir milzum daudz jautājumu, kurus steidzami jārisina un kurus var steidzami risināt, ieguldot Latvijas ekonomikā 700 miljonus latus.

Visi mēs izmantojam autoceļus. Autoceļi Latvijā šobrīd ir ļoti sliktā stāvoklī – pa tiem ir bīstami braukt, tie lauž automašīnas. Latvijā tādu ceļu, kuru stāvoklis vērtējams kā ļoti slikts – gan vietējo, gan reģionālo, gan valsts nozīmes – kopgarums ir 2 000 km. Par 700 miljoniem latu visus šos ceļus 2000 km garumā iespējams pilnībā rekonstruēt, nomainot ceļa segumu pilnā apjomā.

Tāpat par šo naudu iespējams pilnībā rekonstruēt 11 tādu pilsētu kā Ventspils pilnīgi visas ielas. Ja šo naudu iedotu pašvaldībām, tad tās pilnā apjomā varētu sakārtot visas ielas.

Par šo naudu var uzbūvēt bērnudārzus ar 64 tūkstošiem vietu bērniem. Jāatzīmē, ka rindā uz bērnudārziem gaida 11 tūkstoši, tātad var uzbūvēt 6 reizes vairāk bērnudārzus, nekā ir
nepieciešams!

Par šo naudu, kā jau es teicu pagājušajā reizē, atkarībā no kvadrātmetra izmaksām var uzbūvēt rūpnīcu ēkas, kurās varētu strādāt no 17 līdz 30 tūkstošiem nodarbināto, kuri gadā iedzīvotāju ienākuma nodoklī un sociālajos nodokļos samaksātu gandrīz 80 miljonus latu, rēķinot pēc vidējās darba samaksas. Par šo nodokļu naudu, ko iekasētu viena gada laikā no strādājošajiem šajās jaunajās ražotnē, varētu uzbūvēt bērnudārzus ar 7 tūkstošiem vietu bērniem.

Ģimenes pabalstus par šo naudu varētu maksāt tagadējā līmenī 23 gadus. Par šo naudu – 700 miljoniem latu – varētu pensionāriem palielināt pensijas par 20 latiem un
maksāt 6 gadus!  Jautājums – kāpēc Latvijas valstij šie resursi ir jāiegulda Lietuvas ekonomikā, nevis Latvijas ceļos un/vai bērnudārzos, un/vai pensijās, un/vai bērnu pabalstos, un/vai jaunās darba vietās?

Lai man izskaidro vienu racionālu iemeslu, kāpēc!?

Elektrību Latvija kā valsts jau nepērk, to pērk katrs patērētājs atsevišķi. Tāpēc es vēlreiz gribētu
pacelt šo jautājumu. Uzskatu, ka tā ir pilnīgi nepareiza ekonomiskā politika.

Mēs esam pieņēmuši lēmumu par īpašuma nodokļa samazināšanu 50% apmērā viesnīcām (to
īpašniekiem), esam šo nodokli samazinājuši par 90% sporta īpašumiem ..

Publicēts lapā: 18.05.2012