Kalendārs

Ventspils pašvaldības darbību pozitīvi vērtē 92% Ventspils pilsētas iedzīvotāju (20.04.2012.)

Foto: Juris Presņikovs

2012.gada februārī – martā Sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS veiktās aptaujas rezultāti liecina, ka Ventspils pilsētas domes darbību kopumā atzinīgi ir vērtējuši 92% pilsētas iedzīvotāju, tai skaitā 15% aptaujāto norādījuši, ka domes darbību vērtē ļoti pozitīvi.
Pašvaldības darbību negatīvi novērtējuši tikai 4% Ventspils iedzīvotāju.

Salīdzinājumam – 2011.gada augustā veiktajā aptaujā pašvaldības darbu pozitīvi vērtēja 90% aptaujāto iedzīvotāju, bet negatīvi – 4%.

„Pētījumu centra SKDS pēdējās aptaujas dati liecina, ka Ventspils domes darba vērtējums saglabājas nemainīgi augsts, jo 2012.gada februārī un martā kopumā 9 no 10 ventspilniekiem Domes darbību ir novērtējuši pozitīvi. Tas ir līdzīgi kā 2011.gada rudenī, kad arī mazliet vairāk kā 90% Ventspils iedzīvotāju domes darbu novērtēja pozitīvi. Kopumā tik augsti vērtējumi domes darbam saglabājas jau kopš 2010.gada septembra. Arī domes vadītāja Aivara Lemberga darba vērtējumi saglabājas nemainīgi augsti. Tas viss liecina, ka domei un tās vadībai pagaidām ļoti veiksmīgi izdodas piepildīt pilsētas iedzīvotāju vēlmes un apmierināt to vajadzības. Izskatās, ka jau labi laiku iedzīvotāju „gaidu latiņa” attiecībā uz domes darbu ir nosprausta ļoti augstu (un, visdrīzāk, tai ir pat tendence paaugstināties), tāpēc es kā vērotājs no malas varu tikai pabrīnīties par to, kā domei tik veiksmīgi izdodas izpildīt to, ko iedzīvotāji sagaida!” norāda pētījumu centra SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš.

Raksturojot trīs labākos darbus, ko Ventspils pilsētas dome paveikusi pēdējā gada laikā, iedzīvotāji visbiežāk minējuši ielu sakārtošanu un remontus (25%), tilta celtniecību un remontu, tostarp tilta izgaismošanu (14%) un pilsētas labiekārtošanu (13%). Tāpat ventspilnieki atzinīgi novērtējuši kultūras pasākumu atbalstīšanu (12%), velosipēdistu celiņu ierīkošanu (10%), sporta pasākumu atbalstīšanu (10%) un daudzo pasākumu, svētku organizēšanu (10%). Kā pašvaldības labie darbi nosaukti arī kārtības, tīrības uzturēšana pilsētā (7%), komunālo pakalpojumu nodrošināšanu, uzlabošanu (6%), tūrisma infrastruktūras attīstību (6%) un skolu, bērnudārzu labiekārtošanu, atbalstu izglītībai (6%).

Lielākā daļa jeb ¾ aptaujāto Ventspils iedzīvotāju atturējās nosaukt Ventspils domes sliktos (neveiksmīgos) darbus: 21% norādīja, ka “nav slikto darbu”, bet 53% atbildēja, ka “nezina šādus darbus”. Aptaujātie, kuri minēja kādus neveiksmīgos darbus, salīdzinoši biežāk norādījuši uz problēmām ar uzņēmējdarbību (3%) problēmām, kas saistītas ar ostas darbu, tranzītu (3%), ielu remontiem (2%) un ekoloģijas problēmām (2%). Šobrīd saskaņā ar veikto telefonaptauju aktuālākās problēmas Ventspilī ir nodarbinātības jautājumu risināšana (18%), sociālo problēmu risināšana (16%), kā arī medicīnas problēmu risināšana (5%) un ekoloģijas problēmu risināšana (5%). 13% aptaujāto iedzīvotāju norādīja, ka problēmu nav, bet 18% nezināja, kādas problēmas būtu jārisina pirmkārt. Veiktajā telefonaptaujā kopumā tika izjautāts 601 ventspilnieks vecumā no 18 gadiem.

Aptauja par Ventspils pilsētas domes darbu tiek veikta regulāri – divas reizes gadā.

Publicēts lapā: 20.04.2012