Kalendārs

Ventspils pašvaldības darbību pozitīvi vērtē 86% Ventspils pilsētas iedzīvotāju (27.01.2012.)

2011.gada novembrī Sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS veiktās aptaujas rezultāti liecina, ka Ventspils pilsētas domes darbību kopumā atzinīgi ir vērtējuši 86% pilsētas iedzīvotāju, tai skaitā 14% aptaujāto norādījuši, ka domes darbību vērtē ļoti pozitīvi.

Pašvaldības darbību negatīvi novembrī novērtējuši tikai 5% Ventspils iedzīvotāju. 9% par pašvaldības darbu nav viedokļa.

Komentējot aptaujas rezultātus, Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs norādīja, ka šie rezultāti kopumā norāda uz Ventspils pilsoniskās sabiedrības sniegto pozitīvo vērtējumu Ventspils pilsētas domes darbam. Lembergs arī uzsvēra, ka ir maz tādu iedzīvotāju, kuri nevar novērtēt domes darbu dažādu funkciju pildīšanā. „Tātad ventspilnieki ir lietas kursā par to, kas notiek Ventspilī, viņus tas interesē, un viņi ir gatavi pašvaldības darbu novērtēt. Tāpat iepriecina tas, ka visiem aptaujātajiem ir savi priekšlikumi par to, kas vēl būtu darāms pilsētā. Mēs aptaujas rezultātus rūpīgi analizēsim un pielietosim pašvaldības darbā, kā to esam darījuši arī agrāk,” norādīja Lembergs.

Raksturojot labākos darbus, ko Ventspils pilsētas dome paveikusi pēdējā gada laikā, iedzīvotāji visbiežāk minējuši ar pilsētas labiekārtošanu saistītos jautājumus (72%), tai skaitā ielu sakārtošanu un remontu (36%), tilta celtniecību, remontu (24%), velosipēdistu celiņu ierīkošanu (20%). 26% respondentu minējuši arī jautājumus, kas saistīti ar kultūras dzīves uzlabošanu, tai skaitā minēta pilsētas svētku, atpūtas pasākumu organizēšana (10%) un Latviešu biedrības nama rekonstrukcija, iekārtojot tajā Jaunrades namu (8%). 23% aptaujāto kā labākos pašvaldības darbus atzīmējuši arī dažādu izklaides un atpūtas vietu iekārtošanu: iedzīvotāji pozitīvi novērtējuši Mazbānīša sliežu izbūvi un pagarināšanu (8%), ziedu kompozīcijas pilsētā (5%), slēpošanas kalna izveidi (5%) un Staltbrieža skulptūras uzstādīšanu slēpošanas kalna galā (3%).

Atbalstu izglītībai kā domes labāko darbu minējuši 12% aptaujāto, īpaši atzīmējot skolu labiekārtošanu un skolām sniegto atbalstu (5%) un bērnudārzu uzturēšanu, labiekārtošanu (5%). Katrs desmitais aptaujātais jeb 10% kā domes labo darbu nosauca Ventspils naudas – ventu – ieviešanu. Savukārt 8% aptaujāto ventspilnieku atzinīgi novērtējuši pašvaldības atbalstu sportam, 7% – atbalstu ekonomikai, 6% pozitīvi novērtējuši to, kā pašvaldība nodrošina komunālos pakalpojumus, risina sociālās problēmas un atbalsta veselības aizsardzību. Citus darbus nosauca mazāk nekā 5% aptaujāto.

2011.gada augustā veiktajā aptaujā lielākā daļa jeb 56% aptaujāto Ventspils iedzīvotāju atturējās nosaukt Ventspils domes sliktos (neveiksmīgos) darbus: 10% norādīja, ka “nav slikto darbu”, bet 46% atbildēja, ka “nezina šādus darbus”. Aptaujātie, kuri minēja kādus neveiksmīgos darbus, salīdzinoši biežāk norādījuši uz ar pilsētas labiekārtošanu saistītiem darbiem – iedzīvotāji izteikuši iebildumus saistībā ar ielu remontiem un tilta celtniecību.

Aptaujātie ventspilnieki kopumā atzinīgi vērtējuši domes darbību, pildot dažādas pašvaldības funkcijas. 95% aptaujāto ir kopumā apmierināti ar pašvaldības paveikto pilsētas labiekārtošanā, 94% – ar paveikto pilsētas apsaimniekošanā un tīrīšanā, 93% pozitīvi vērtējuši pilsētas attīstības veicināšanu, 92% – ielu, ceļu stāvokļa uzturēšanu, bet 89% – sadzīves atkritumu izvešanu un uzglabāšanu.

88% ir apmierināti ar pašvaldības darbu ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanā, 88% pozitīvi atzīmējuši pilsētas apgaismojumu, 88% – kultūras problēmu risināšanu, bet 86% – sporta problēmu risināšanu, 77% – pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanu, 76% – ar slimnīcas un poliklīnikas uzturēšanu, bet 72% – ar pilsētas sabiedrisko transportu.

Vaicāti nosaukt trīs, viņuprāt, veiksmīgākos investīciju projektus, kurus pašvaldība īstenojusi pēdējo 5 gadu laikā, 56% ventspilnieku nosauca dažādus ar pilsētas labiekārtošanu saistītus projektus, tai skaitā minēta tiltu būvniecība, remonts (26%), ielu remonti, rekonstrukcija (18%), veloceliņu izbūve (6%), tirgus laukuma rekonstrukcija (6%), slēpošanas kalna izveide un pilnveidošana (4%) un Mazbānīša sliežu pagarināšana (4%).

Kā sfēras, kurās pašvaldībai būtu jāīsteno investīciju projekti, visbiežāk nosaukta pilsētas labiekārtošana un ielu remonts (19%). Ventspilniekiem svarīgi šķiet īstenot projektus arī ekonomikas jomā (uzņēmumu, ražošanas attīstīšana, 17%), radīt darba vietas un risināt nodarbinātības jautājumus (16%) un risināt komunālos jautājumus (12%).

Veiktajā aptaujā iedzīvotāju dzīvesvietās kopumā tika izjautāts 801 ventspilnieks vecumā no 18 gadiem. Aptauja par Ventspils pilsētas domes darbu tiek veikta regulāri – ik gadu.

Publicēts lapā: 27.01.2012