Kalendārs

Pedagoģiskā darba inovācijas fonda prēmijas nominācijas “Gada skolotājs” pasniegšana (21.12.2011.)

Trešdien, 21.decembrī, plkst. 13.00 Ventspils pilsētas Domes sēdes laikā trijiem skolotājiem – Ventspils 1.ģimnāzijas direktorei un vācu valodas skolotājai Pārslai Kopmanei, Ventspils 2. vidusskolas direktores vietniecei audzināšanas darbā un matemātikas skolotājai Allai Kitajevai un Ventspils Jaunrades nama skolotājai Mārītei Klušai – svinīgi pasniegs Pedagoģiskā darba inovācijas fonda apliecības un balvas par nosaukuma “Gada skolotājs” iegūšanu.

Ventspils 1.ģimnāzijas direktore Pārsla Kopmane Ventspils 1.ģimnāzijā strādā kopš 1986.gada, bet 1.ģimnāzijas kolektīvu vada kopš 1995.gada. 2011.gads pedagoģei bijis īpaši ražīgs. P. Kopmane kā vācu valodas skolotāja ieguvusi Ventspils pilsētas Pedagoģiskā darba inovācijas fonda Atzinības rakstu par ieguldīto darbu audzēkņa sagatavošanā atklātai vācu valodas olimpiādei. 2011.gada oktobrī direktore kļuvusi par Starptautiskā Luda Bērziņa pedagogu radošo darbu konkursa laureāti par speciālu ieguldījumu Latvijas skolu pārmaiņu vadībā un jauninājumu ieviešanā izglītības saturā. Ventspils 1.ģimnāzija jau trešo gadu ir pasaules inovatīvāko skolu vidū, jo skolai ir pārdomāts redzējums un daudzpusīga pieeja skolēnu izglītošanā un pilnveidošanā.

2010/2011.mācību 1.ģimnāzijā notikuši vairāki semināri un pieredzes apmaiņas pasākumi gan kolēģiem no Latvijas, gan no citām valstīm, notikusi Eiropas valstu izglītības iestāžu vadītāju vizīte, kā arī kursu nodarbības Ventspils skolu direktoriem un direktoru vietniekiem. Pateicoties skolas direktores iniciatīvai, 1.ģimnāzija ir veiksmīgi iesaistījusies vairākos projektos (Zaļā punkta skola, Zinātniskā pieeja Eiropā Zinātniskā pieeja Eiropā, Projekts sadarbībā ar J. Mihela liceju Lons-le-Saunier Francijā, Dabaszinības un matemātika, 2008.-2011, Comenius Regio projekts „Mana digitālā pasaule”, Nordplus projekts „Izzini sevi” u.c.), kā arī piedalījusies starptautiskajās konferencēs (Virtuālās konferences Microsoft projektam „Inovatīvā skola”, Virtuālā konference „Jaunās tehnoloģijas mācību procesā”, Microsoft konference „Pasaules inovatīvās skolas” DĀR Keiptaunā u.c). Ģimnāzijas pedagogi devušies arī vairākos pieredzes apmaiņas braucienos uz ārvalstīm. 2011.gadā seši Ventspils 1.ģimnāzijas skolotāji saņēmuši Pedagoģiskā darba inovācijas fonda laureātu apliecības un naudas balvas par ieguldīto darbu audzēkņu sagatavošanā valsts mācību priekšmetu olimpiādēm, astoņi pedagogi, kuru audzēkņi izcili nokārtojuši centralizētos eksāmenus – laureātu apliecības un naudas balvas, bet trīs Ventspils 1.ģimnāzijas absolventi ieguvuši nosaukumu „Gada skolēns”. Pārsla Kopmane mērķtiecīgi un pārdomāti vada pilsētas skolu direktoru metodiskās apvienības darbu, rūpējoties gan par kolēģu tālākizglītību un organizējot semināru un kursu nodarbības, gan par pieredzes apmaiņu.

Savukārt 2. vidusskolas direktores vietniece audzināšanas darbā un matemātikas skolotāja Alla Kitajeva strādā Ventspils 2.vidusskolā kopš 1998.gada. Nozīmīgs ir A.Kitajevas ieguldījums skolā notiekošo pasākumu organizēšanā, gatavojot to scenārijus un gādājot par to, lai pasākumi būtu kā teatralizētas izrādes un veiksmīgi tajos izmantojot informācijas tehnoloģiju piedāvātās iespējas. A.Kitajevas darbu ar bērniem augsti novērtējuši kolēģi no Baltkrievijas, kuri apmeklēja Ventspili pieredzes apmaiņas braucienā. Pedagoģe konsultē skolēnu pašpārvaldes darbu, viņas vadībā vecāko klašu skolēni mācās izstrādāt skolas pasākumu scenārijus un vadīt tos, paši organizē tematiskus matemātikas ārpusstundu pasākumus sākumskolas skolēniem. Kopš 2000.gada A. Kitajeva vada skolas teātra studiju „Teremok”. Pedagoģe regulāri organizē skolēniem radošās matemātikas konferences, dažādus ar matemātiku saistītus ārpusstundu pasākumus. A.Kitajeva kā skolas klašu audzinātāju metodiskās komisijas vadītāja ir izstrādājusi ārpusstundu pasākumu novērtēšanas un analīzes sistēmu.

A. Kitajeva trīs gadu garumā konkursa kārtībā ir piedalījusies ESF projektā „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”, tā ietvaros radoši un kvalitatīvi pielietojot mūsdienīgās informācijas tehnoloģijas matemātikas apguvē, izstrādājot tematiskas prezentācijas un skolēnu darba lapas interaktīvajai tāfelei 11.klasei, ko labprāt izmanto arī citi skolotāji. 2011.gada decembrī A. Kitajeva tika uzaicināta prezentēt savu projekta laikā veikto darbu Latvijas pedagogu konferencē Rīgā. Jau otro gadu pedagoģe veiksmīgi strādā Ventspils radošo spēju un intelekta attīstības skolā „Gudrinieks”.

A.Kitajevas skolēni regulāri uzrāda augstus rezultātus valsts pārbaudes darbos – 2010./2011.m.g. centralizētajā matemātikas eksāmenā 86% skolēnu ieguva A,B vai C līmeni. Pedagoģes audzēkņi gadu no gada veiksmīgi piedalās pilsētas un valsts mēroga matemātikas olimpiādēs, vienmēr iegūstot godalgotas vietas. Vladislavs Šapovalovs jau otro gadu pēc kārtas ir ieguvis 3.vietu republikas atklātajā matemātikas olimpiādē. 2010.gadā A.Kitajeva saņēma LR Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu par radošu un rezultatīvu pedagoģisko darbu, profesionalitāti matemātikas pasniegšanā, kā arī Ventspils pilsētas Pedagoģiskā darba inovācijas fonda laureāta apliecību par ieguldīto darbu skolēna sagatavošanā Latvijas 37.atklātajai matemātikas olimpiādei. Tāpat 2011.gadā A.Kitajeva saņēma Ventspils pilsētas Pedagoģiskā darba inovācijas fonda laureāta apliecībaspar ieguldīto darbu skolēna sagatavošanā Latvijas 38.atklātajai matemātikas olimpiādei un par ieguldīto darbu audzēkņu sagatavošanā centralizētajam eksāmenam matemātikā.

Māksliniece grafiķe Mārīte Kluša Ventspils Jaunrades namā strādā kopš 1991.gada. Šogad viņa atzīmēja nozīmīgu dzīves jubileju, kā arī viņas vadītās tēlotājas mākslas studijas 20 gadskārtu. M.Klušas izveidotās tēlotājas mākslas programmas galvenais mērķis – talantīgus audzēkņus sagatavot iestājeksāmeniem mākslas un dizaina izglītības iestādēs, un veicināt atbilstošas mācību iestādes izvēli. Divdesmit gadu laikā nodarbības studijā apmeklējuši vairāki simti audzēkņu, no kuriem 123 audzēkņus skolotāja sagatavojusi iestājai augstākajās un vidējās speciālajās mācību iestādēs. 10 audzēkņiem ir bijušas personālizstādes.

Vasaras brīvlaikos jau septiņus gadus M.Kluša organizē radošos plenērus dažādās Latvijas pilsētās, kur audzēkņiem bez gleznošanas brīvā dabā piedāvā arī citas aktivitātes: ekskursijas pa pilsētu, vietējo muzeju apmeklējumus, tikšanos ar māksliniekiem viņu radošajās darbnīcās un mājās. Pēc katra plenēra tā dalībnieki un Mārīte Kluša priecē konkrētās pilsētas iedzīvotājus ar ielu un namu gleznojumiem, kuri noformēti izstādē. Studijas audzēkņiem šie pasākumi ir ļoti nepieciešami, jo tā ir iespēja iziet un gleznot brīvā dabā, tikties ar interesantiem un radošiem cilvēkiem. Mārīte Kluša motivē audzēkņus ne tikai iestājai augstskolās, bet arī piedalīties ikgadējos Valsts Izglītības satura centra organizētajos pasākumos – vizuālās un lietišķās mākslas skatēs, kur audzēkņi ieguvuši godalgotas vietas gan novadā, gan republikā.

Šogad Mārītes Klušas vadītajā studijā mācās 25 audzēkņi, bet vakaros pedagoģe palīdz pieaugušajiem apgūt tēlotājas mākslas pamatus mūžizglītības programmā. 2011.gada 8. oktobrī tagadējie un iepriekšējo gadu audzēkņi tikās studijas 20 darba gadu pasākumā, ko atzīmēja ar interaktīvām izstādēm Jaunrades namā, teātra namā „Jūras vārti” un 1. ģimnāzijā. Ar Ventspils pilsētas atbalstu izdots mākslinieciski augstvērtīgs buklets par studijas radošo mūžu un sasniegumiem. Studijas jubileja neapšaubāmi ir šī gada Ventspils kultūras dzīves košs akcents un iedvesmas avots mākslas pazinējiem, arī apliecinājums Mārītes Klušas mākslinieces un pedagoģes talantam.

Kopumā kopš 1998. gada nominācijā “Gada skolotājs” ir prēmēti jau 28 pedagogi.

Publicēts lapā: 21.12.2011