Kalendārs

Ventspilī visiem pirmsskolas vecuma bērniem ir pieejamas vietas pašvaldības bērnudārzos (14.12.2011.)

„Ventspilī visiem pirmsskolas vecuma bērniem, kuru vecāki vēlas viņus laist bērnudārzā, ir pieejamas vietas pašvaldības bērnudārzos. Ventspils vecāki nezina, kas ir privāts bērnudārzs. Vienīgais vecāku līdzmaksājums ir Ls 1,50 dienā par bērna ēdināšanu,” pasniedzot norīkojumu pēdējam rindas pretendentam uz vietu pirmsskolas iestādē, sacīja Ventspils pilsētas Domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs.

Norīkojumu uz pirmsskolas izglītības iestādi pasākuma laikā saņēma Ābelnieku ģimene, kuru atvase Ralfs turpmāk apmeklēs PII ”Eglīte” jaunatvērto Zaķēnu grupiņu.

Lembergs atcerējās paša pieredzi un problēmas laikā, kad viņa bērni bija pirmsskolas vecumā, un sacīja, ka tāpēc ļoti labi izprot, cik svarīgi ir tas, lai bērniem, kuru vecāki vēlas turpināt strādāt, būtu vieta bērnudārzā, turklāt nebūtu jāvadā bērni uz bērnudārzu otrā Ventas krastā. Lembergs arī pastāstīja, ka pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu pedagogiem, lai palīdzētu viņiem iegūt augstāko izglītību. Uz šo brīdi 90% pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu ir augstākā izglītība, atlikušie 10% ar pašvaldības atbalstu turpina studijas.

PII „Saulīte” vadītāja Laima Znotiņa, kura runāja visu Ventspils pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vārdā, pateicās pašvaldībai par sapratni un atbalstu, nodrošinot visu mācību procesam nepieciešamo. Bērnudārzu pedagogi patiesi priecājas par iespēju iegādāties dažādas attīstošās spēles un pētniecības iekārtas, kas palīdz organizēt darbu tā, lai bērniem mācību process būtu interesants, viņi varētu izmantot savas radošās spējas, iemācītos domāt, analizēt, izprast un paši nonāktu pie secinājumiem.

Ventspilī šobrīd darbojas 10 pirmsskolas izglītības iestādes, kurās 2011./2012. mācību gadā nodarbības notiek 90 grupās un kuras apmeklē 1784 bērni. Pārventā darbojas 29 grupas ar 562 bērniem, pilsētas Ventas kreisā krasta daļā – 61 grupa ar 1222 bērniem (tai skaitā 2 grupas ar 39 bērniem speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē “Zīlīte”.) Pašlaik pirmsskolas izglītības iestādēs darbojas 19 jaunākā vecuma grupas (1,5-3 gadiem) ar 353 bērniem tajās. Šajā mācību gadā Ventspils pirmsskolas izglītības iestādēs strādā 240 pedagoģiskie darbinieki. Ar šo pilnībā tiek nodrošināts iedzīvotāju pieprasījums pēc vietām arī Ventas kreisā krasta izglītības iestāžu jaunākajās vecuma grupās (Pārventas pirmsskolas izglītības iestādēs šajās vecuma grupās ir 18 vakances).

Kopš 2006.gada pašvaldība pirmsskolas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošanā, remontdarbos un būvniecībā ieguldījusi vairāk nekā 4 miljonus latu.

Publicēts lapā: 14.12.2011