Kalendārs

Līdz ar Ziemeļu korpusa atklāšanu noslēdzas Ventspils Augstskolas telpu izbūve (25.11.2011.)

Piektdien, 25.novembrī, norisinājās Ventspils Augstskolas Ziemeļu korpusa atklāšana, kas iezīmē arī Ventspils Augstskolas ēku kompleksa būvdarbu pabeigšanu – ir noslēdzies Ventspils Augstskolas telpu izbūves process, kas ilga 15 gadus.

Svinīgajā pasākumā Ventspils pilsētas Domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs atcerējās laiku, kad Ventspilī vēl tikai domāja par augstskolas izveidi un sprieda, kāda profila augstskolu veidot. „Mēs sākām ar tulkošanas nodaļu un vadībzinībām, jo tām vajadzēja mazāk ieguldījumus mācību infrastruktūrā un ar pedagogiem bija vienkāršāk. Jau tad mēs apspriedām variantu par inženierzinātņu attīstību, bet bija skaidrs, ka, veidojot augstskolu tukšā vietā, mēs nevaram sākt ar inženierzinātnēm, kur vajadzīgas laboratorijas un ievērojami lielāki ieguldījumi, jo lielākā problēma ir cilvēku resursi. Vēlāk rektora prof. Jāņa Vucāna vadībā tas arī tika īstenots. 1997.gadā 1.septembrī Ventspils Augstskola sāka savu darbu, uzņemot pirmos 100 studentus. Mans sapnis bija vienots ēku komplekss, un to es arī pateicu, uzstājoties 1.septembrī. Kā pie tā nonākt, tolaik vēl nebija skaidrs. Šobrīd tas viss ir izdarīts – tas ir pilnībā integrēts augstskolas ēku komplekss, kas ir vienīgais tāds Latvijā, kur vienlaicīgi atrodas mācību telpas, laboratorijas, datorklases, bibliotēka kopmītnes ar 605 vietām, ēdnīca. Viss, kas nepieciešams mācību procesa nodrošināšanai,” norādīja Lembergs. Lembergs pateicās Izglītības un zinātnes ministrijai par sadarbību, kopējiem spēkiem apgūstot ES un valsts naudu, un norādīja, ka šobrīd galvenais, par ko augstskolai jādomā, ir cilvēkresursu attīstība.

Savukārt Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece Lauma Sīka apsveica Ventspils pilsētu un augstskolu šajā Latvijai nozīmīgajā dienā un uzteica ventspilniekus par ātru, efektīvu un lietderīgu ES naudas apguvi, pragmatisku un produktīvu darbu. „Projekta sekmīgais rezultāts ir iespējams, jo Ventspilī kopīgu darbu uzskata par svētu lietu, apzinās, ka ir jāsasniedz rezultāts, kas sniedz gandarījumu,” sacīja Sīkas kundze.

Ventspils Augstskolas rektors prof. Jānis Eglītis pasākumā pauda gandarījumu par Ziemeļu korpusa rekonstrukcijas pabeigšanu, norādot, ka tā ir lieliska velte visam augstskolas kolektīvam pirms nākamgad gaidāmās augstskolas 15 gadu jubilejas. Eglītis sacīja, ka lēmums par augstskolas izveidi pirms 15 gadiem ir bijis dārgs un pārdrošs, bet stratēģiski visnozīmīgākais pilsētas jaunāko laiku vēsturē.

Kā jau ziņots iepriekš, Ventspils Augstskolas Ziemeļu korpusa rekonstrukcijas darbi notika Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta “Ventspils Augstskolas Informācijas tehnoloģiju fakultātes studiju programmu realizēšanai nepieciešamās infrastruktūras modernizēšana” ietvaros. Ventspils Augstskolas Ziemeļu korpusā izveidotas inženierzinātņu mācību laboratorijas – robotikas un sensoru, mehatronikas sistēmu, prototipēšanas un atvērtā koda laboratorijas, darba kabineti pasniedzējiem un zinātniskajam personālam un amfiteātra auditorija. Projekta kopējais finansējums ir 2,97 milj. latu, no kuriem ERAF finansējums ir 2,52 milj. latu, valsts budžeta finansējums – 213 tk. latu, Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums – 182 tk. latu un Ventspils Augstskolas finansējums – 50 tk. latu. Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Mūžizglītības pārrobežu kapacitātes paaugstināšana” ietvaros Ziemeļu korpusā izveidots Mūžizglītības centrs, multimediju laboratorija un datorklase.

Ar Ziemeļu korpusa rekonstrukciju Ventspils Augstskolā pabeigta inženierlaboratoriju izveide, kas Ventspils Augstskolas studiju programmās ļauj pilnvērtīgi apmācīt jaunos elektroniķus, kā arī uzsākt jaunu virzienu mūžizglītībā – inženieru apmācību.

Ziemeļu korpusa pabeigšana Tā rezultātā ir izveidots augstskolas ēku komplekss, kurā vairākos korpusos atrodas auditorijas, modernas mācību laboratorijas un dienesta viesnīca 600 studentiem. 15 gadu laikā studentu skaits augstskolā ir pieaudzis no 100 līdz gandrīz 900 un turpmāk Ventspils Augstskola varēs koncentrēties uz citu mērķu realizāciju – studiju kvalitātes paaugstināšanu, ārzemju studentu piesaisti un zinātnes attīstību.

Tieši zinātnes jomā ir iecerēti nākamo gadu lielākie projekti. Paredzams, ka jau šogad tiks parakstīts līgums par valsts nozīmes pētījuma centra veidošanu informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģijās. Projekts paredz uz piecu nozares vadošo zinātnisko institūciju – Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta “Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs”, Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta un Elektronikas un datorzinātņu institūta, bāzes Latvijā radīt pieeju mūsdienīgai infrastruktūrai zinātnei un pētniecībai. Projektu veido iegādes un būvdarbi – paredzēts iegādāties zinātniskās iekārtas, aparatūru, aprīkot darba vietas, sakārtot institūtu zinātniskās telpas. Projekta rezultāti būs pieejami jebkuram pētniekam Latvijā, sniegs iespēju saņemt kvalificētus pētnieciskos pakalpojumus komercsektoram, paaugstināt Latvijas zinātnisko izcilību, motivēt jaunos un topošos zinātniekus darbam Latvijā.

Ventspils Augstskolas izveidē būtisks ir bijis pašvaldības atbalsts – piecpadsmit gadu laikā ir investēti gandrīz 9 miljoni latu.

Publicēts lapā: 25.11.2011