Kalendārs

Pārventā nosvinēti ielu atklāšanas svētki (17.09.2011.)

Atzīmējot projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, III kārta” divos gados paveikto, sestdien, 17.septembrī, Pārventā, tika rīkoti svētki.

Ar svinīgu uzrunu un balonu salūtu svētkus uz Ugāles ielas atklāja Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs. Pārventniekus svētkos sveica arī deju kolektīvs „Liedags” un vokāli instrumentālā grupa „Dullīši”. Savukārt pie īpašas balvas – apmaksātiem 20m³ pašvaldības SIA „Ūdeka” pakalpojumiem (dzeramā ūdens piegādi un kanalizācijas novadīšanu), svētku reizē tika Tilta ielas iedzīvotāja.

Šāds pasākums tika rīkots, jo noslēgušies Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētajā projektā „Ūdens saimniecības attīstība Ventspilī, III kārta” 2010. un 2011.gadā ieplānotie būvdarbi, t.i., izbūvēti jauni ūdensvada un kanalizācijas tīkli 16 ielu posmos privātmāju rajonos Jāņciemā, Zaķciemā un Čikstiņciemā. Tādējādi 178 mājsaimniecībām tagad būs iespēja saņemt kvalitatīvu un tīru dzeramo ūdeni, bet sadzīves notekūdeņus varēs novadīt kopējā pilsētas kanalizācijas tīklā.

Atzīmējot projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, III kārta” divos gados paveikto, sestdien, 17.septembrī, Pārventā, tika rīkoti svētki.

Ar svinīgu uzrunu un balonu salūtu svētkus uz Ugāles ielas atklāja Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs. Pārventniekus svētkos sveica arī deju kolektīvs „Liedags” un vokāli instrumentālā grupa „Dullīši”. Savukārt pie īpašas balvas – apmaksātiem 20m³ pašvaldības SIA „Ūdeka” pakalpojumiem (dzeramā ūdens piegādi un kanalizācijas novadīšanu), svētku reizē tika Tilta ielas iedzīvotāja.

Šāds pasākums tika rīkots, jo noslēgušies Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētajā projektā „Ūdens saimniecības attīstība Ventspilī, III kārta” 2010. un 2011.gadā ieplānotie būvdarbi, t.i., izbūvēti jauni ūdensvada un kanalizācijas tīkli 16 ielu posmos privātmāju rajonos Jāņciemā, Zaķciemā un Čikstiņciemā. Tādējādi 178 mājsaimniecībām tagad būs iespēja saņemt kvalitatīvu un tīru dzeramo ūdeni, bet sadzīves notekūdeņus varēs novadīt kopējā pilsētas kanalizācijas tīklā.

Publicēts lapā: 17.09.2011