Kalendārs

Ventspils pašvaldības darbību pozitīvi vērtē 90% Ventspils pilsētas iedzīvotāju (08.09.2011.)

2011.gada augustā Sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS veiktās aptaujas rezultāti liecina, ka Ventspils pilsētas domes darbību kopumā atzinīgi ir vērtējuši 90% pilsētas iedzīvotāju, tai skaitā 18% aptaujāto norādījuši, ka domes darbību vērtē ļoti pozitīvi.

Get the Flash Player to see this content.

Pašvaldības darbību negatīvi augustā novērtējuši tikai 4% Ventspils iedzīvotāju. Jāatzīmē, ka, salīdzinot pēdējo astoņu gadu laikā veikto aptauju rezultātus, 2011.gada augustā ir viens no augstākajiem vērtējuma „ļoti pozitīvi” atzīmēšanas biežumiem.

„Pētījumu centra SKDS 2011.gada augustā veiktā Ventspils iedzīvotāju aptauja liecina, ka ventspilnieku apmierinātība gan ar pilsētas domes, gan tās vadītāja Aivara Lemberga darbību ir ļoti augsta. Tā kā šī nav pirmā šāda veida aptauja, tad iegūtie rezultāti īpaši nepārsteidz, jo Ventspilī tā ir drīzāk norma, nevis negaidītu apstākļu sakritības rezultātā radies iznākums. Ilgstoši pētot pašvaldību darba vērtējumu, esmu pamanījis sakarību: jo mazāka pašvaldība (pilsēta), jo vieglāk pašvaldības vadībai ir sadzirdēt to, ko iedzīvotāji tiešām sagaida, attiecīgi rīkoties un izskaidrot savu darbību, un līdz ar to tikt atzinīgi vērtētiem. Un otrādi, jo pašvaldība (pilsēta) ir lielāka, jo grūtāk tās vadībai ir ņemt vērā dažādu iedzīvotāju grupu dažkārt pretrunīgās vēlmes un līdz ar to vērtējumi ir zemāki. Ventspils, kas ir viena no lielākajām Latvijas pilsētām, šajā jomā jau ilgstoši ir pozitīvs izņēmums. Kas man, neventspilniekam, liek domāt, ka pilsēta ir ne tikai labs ceļamērķis tūristiem, bet arī patīkama dzīvesvieta vietējiem iedzīvotājiem,” norāda pētījumu centra SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš.

Raksturojot trīs labākos darbus, ko Ventspils pilsētas dome paveikusi pēdējā gada laikā, iedzīvotāji visbiežāk minējuši ielu sakārtošanu un remontus (24%) un pilsētas labiekārtošanu (20%), daudzo pasākumu, svētku organizēšanu (16%), pilsētas sakoptību, kārtības, tīrības uzturēšanu pilsētā (12%), komunālo pakalpojumu nodrošināšanu, uzlabošanu (10%), tai skaitā norādīts uz ūdensvada, kanalizācijas sistēmas ierīkošanu, ēku, māju siltināšanu, tilta celtniecību un remontu (9%), velosipēdistu celiņu ierīkošanu (7%), ekonomisko jautājumu, nodarbinātības problēmu risināšanu (7%), kultūras pasākumu atbalstīšanu (7%) un to, ka pilsēta ir skaista, kļuvusi vēl skaistāka (6%).

2011.gada augustā veiktajā aptaujā lielākā daļa jeb ¾ aptaujāto Ventspils iedzīvotāju atturējās nosaukt Ventspils domes sliktos (neveiksmīgos) darbus: 23% norādīja, ka “nav slikto darbu”, bet 54% atbildēja, ka “nezina šādus darbus”. Aptaujātie, kuri minēja kādus neveiksmīgos darbus, salīdzinoši biežāk norādījuši uz problēmām, kas saistītas ar ostas darbu, tranzītu (3%), ielu remontiem (3%) un sociālo jomu (3%). Pētījumu rezultātu salīdzinājums liecina, ka 2011.gada augustā nedaudz biežāk nosaukuši problēmas, kas saistītas ar ielu remontiem. Tas izskaidrojams ar rekordlielo ielu remontdarbu apjomu pilsētā, kas rada iedzīvotājiem īslaicīgas grūtības.

Šobrīd saskaņā ar veikto telefonaptauju aktuālākās problēmas Ventspilī ir sociālo problēmu risināšana (17%), nodarbinātības jautājumu risināšana (17%), kā arī ar pilsētas labiekārtošanu saistīti jautājumi (8%). 17% aptaujāto iedzīvotāju norādīja, ka problēmu nav, bet 28% nezināja, kādas problēmas būtu jārisina pirmkārt.

Veiktajā telefonaptaujā kopumā tika izjautāts 601 ventspilnieks vecumā no 18 gadiem. Aptauja par Ventspils pilsētas domes darbu tiek veikta regulāri – divas reizes gadā.

Publicēts lapā: 8.09.2011