Kalendārs

Ventspils pilsētas domes Lielās balvas un 7 balvu pasniegšanas ceremonija (05.08.2011.)

Piektdien, 5. augustā, plkst. 19.00 Rātslaukumā Ventspils Pilsētas svētku atklāšanas ceremonijā pasniegs Ventspils pilsētas domes apbalvojumus – Lielo balvu un septiņas Balvas ventspilnieku izvirzītajiem laureātiem.

Saskaņā ar Ventspils pilsētas domes 2011. gada 15. jūlija lēmumu Ventspils pilsētas domes Lielā balva pasniegta Aldim Slavinskim – Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvaldes vadītajam, par ilggadējo darbu izglītības attīstībā Ventspilī, pedagoģiska darba inovācijas veicināšanu.

Savukārt Ventspils pilsētas domes balvas piešķirtas:
Ludmilai Baidarovai– Ventspils 3. vidusskolas skolotājai, krievu tautas instrumentu orķestra „Kaļinka” vadītajai, par pašaizliedzīgu darbu, organizējot interešu izglītības nodarbības, bērnu un pusaudžu intereses par mūziku veicināšanā;
Jurim Bērtelsonam – PSIA  „Ventspils labiekārtošanas kombināts” ceļu strādniekam, par apzinīgu, kvalitatīvu un profesionālu darbu, uzturot Ventspils ielas teicamā kārtībā;
Igetai Gredzenai – Pārventas bibliotēkas vadītājai, par ilggadēju augsti profesionālu darbu bibliotēku jomā, Pārventas bibliotēkas izveidošanu par nozīmīgu Pārventas kultūras un sabiedrisko centru;
Ārijai Jacevičai – ziedu veikala „Landora” floristei, par profesionalitāti un rūpīgu darbu, priecējot pilsētniekus ar ziedu kompozīcijām;
Gitai Rancānei – ārstei-kardioloģei, par ilggadēju, profesionālu un nesavtīgu darbu, kompetenci un atsaucību, rūpējoties par ventspilnieku veselību;
Līgai Reiterei – Amatu mājas stāstniecei, zāļu sievai, par ventiņu dialekta saglabāšanu un popularizēšanu, ventspilnieku un pilsētas viesu izglītošanu par ārstniecības augu pielietošanu;
Raitim Silarājam – basketbola trenerim, par ilggadēju basketbola trenera darbu, sagatavojot jaunos sportistus, kuri ir guvuši panākumus Latvijas un starptautiskajos  jaunatnes basketbola turnīros.

Atbilstoši “Nolikumam par Ventspils pilsētas domes atzinības veidiem” Ventspils pilsētas domes Lielo balvu piešķir par izciliem un nozīmīgiem sasniegumiem, kas nesuši Ventspils vārdu Latvijā un pasaulē, kā arī par būtiskiem nopelniem Ventspils pilsētas attīstībā, saimnieciskajā, kultūras un sabiedriskajā darbībā vai citās pilsētai nozīmīgās jomās, savukārt Ventspils pilsētas domes balvu piešķir par augstu profesionālu un godprātīgu darbu kādā atsevišķā nozarē, uzņēmējdarbībā, pilsētas vides un vizuālā tēla veidošanā un citās pilsētai nozīmīgās jomās. Ventspils pilsētas domes Lielā balva ir Goda raksts, zelta Goda zīme, kā arī naudas summa Ls 3000 apmērā pēc nodokļu nomaksas, savukārt – Balva ir Goda raksts, sudraba Goda zīme, kā arī naudas summa Ls 500 apmērā pēc nodokļu nomaksas.

Kandidātus Lielās balvas un balvu saņemšanai izvirza paši ventspilnieki – iedzīvotāji, iestādes, organizācijas un uzņēmumi. Par kandidātiem, kurus izvirzījis lielāks skaits ventspilnieku, iespējams balsot Ventspils portālā un aizpildīt anketas, kas publicētas laikrakstā „Ventas Balss”. Pēc balsošanas rezultātu apkopošanas domes Apbalvošanas komisija, ņemot vērā iedzīvotāju balsojumu, izvirza kandidātus apbalvojumu saņemšanai, un galējo lēmumu par apbalvojumu saņēmējiem pieņem Ventspils pilsētas dome.

Ventspils pilsētas domes Lielās balvas un Balvas piešķir divpadsmito gadu. Balvu pasniegšanas tradīcija tika aizsākta 2000. gadā.

Publicēts lapā: 5.08.2011