Kalendārs

Lielāko nodokļu maksātāju apbalvošanas ceremonija

Lielākais nodokļu maksātājs un nozares „Transports, glabāšana un sakari” nodokļu maksātāju līderis Ventspils pilsētas  budžetā 2010.gadā ir bijusi SIA „”Ventspils nafta” termināls”, kas pilsētas budžetu papildinājusi par vairāk nekā 900  tūkstošiem latu.

Ventspils pilsētas pašvaldības budžetā iemaksāto nodokļu summu veido iedzīvotāju ienākumu nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm un nekustamā īpašuma nodoklis par zemi.

Ventspils pilsētas dome lielāko nodokļu maksātājus 11.maijā apbalvoja deviņās nominācijās. Katras nominācijas uzvarētājs tradicionāli saņem Ventspils pilsētas domes Atzinības rakstu un mākslinieka Arvīda Endziņa izgatavoto balvu.

Ventspils pilsētas pašvaldības budžetā visvairāk nodokļus 2010.gadā iemaksājusi šādi uzņēmumi:

SIA „”Ventspils nafta” termināls”, pārstāv nozari „Transports, glabāšana un sakari” (Ventspils pilsētas budžetā kopā nomaksātie nodokļi – 913,7 tūkstoši latu);
pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts”, pārstāv nozari „Būvniecība” (191,3 tūkst. latu);
SIA „Bio-Venta”, pārstāv nozari „Apstrādes rūpniecība” (122,3 tūkst. latu);
SIA „Zvejnieku kompānija „Grifs””, pārstāv nozari „Zvejniecība” (60,8 tūkst. latu);
a/s „Diāna”, pārstāv nozari „Tirdzniecība” (195,9 tūkst. latu);
pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi”, pārstāv nozari „Operācijas ar nekustamo īpašumu” (118,3 tūkst. Ls);
SIA „Diāna-Bistro”, pārstāv nozari „Viesnīcas un restorāni” (37,0 tūkst. Ls);
pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika” pārstāv nozari „Veselība un sociālā aprūpe” (80,7 tūkst. latu);
SIA „Ventas Balss”, pārstāv nozari „Izdevējdarbība, poligrāfija un ierakstu producēšana” (41,1 tūkst. latu).

Desmito balvu Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs nodos glabāšanā Ventspils muzejam.

Tradīcija apbalvot uzņēmumus, kas devuši vislielāko ieguldījumu pilsētas labklājības un attīstības nodrošināšanā, aizsākusies 1999.gadā.

Publicēts lapā: 11.05.2011