Kalendārs

Ventspilī svinīgi atklāta velosezona (08.05.2011.)

8.maijā Ventspilī svinīgi atklāja velosezonu. Pasākuma laikā ap 600 ventspilnieku un pilsētas viesu, kuriem patīk braukt ar velosipēdu vai skrituļslidām, devās velosezonas atklāšanas braucienā pa pilsētas ielām. Līdz ar velosezonas atklāšanu simboliski atklāja arī 2010.gadā pilsētā izbūvētos veloceliņus, kā arī uzsāka projekta „Velotūrisma attīstība Ventspils pilsētā” īstenošanu.

Pasākumā ventspilniekus un pilsētas viesus uzrunāja Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs, kurš arī devās velosezonas atklāšanas pasākumā kopā ar pārējiem ventspilniekiem un pilsētas viesiem. Lembergs informēja par to, kurās vietās pilsētā jau izbūvēti veloceliņi un kurās plānots tos izbūvēt šogad un turpmākajos gados. Pašvaldības vadītājs uzsvēra, ka veloceliņu izbūvei tiek piesaistīti ES fondu līdzekļi – piesaistītais ES finansējums sastāda 85% no veloceliņu izbūvei nepieciešamā finansējuma.

Velosezonas atklāšanas brauciens norisinājās divos apļos – lielais aplis bija domāts pieaugušajiem riteņbraucējiem, savukārt mazais aplis – bērniem un viņus pavadošajiem vecākiem, kā arī skrituļotājiem. Pēc brauciena Ventspils Piedzīvojumu parkā savas prasmes demonstrēja kluba „Karters” velotriālisti no Ugāles un bija iespējams nobaudīt spēcinošu zupu.

2010.gadā Ventspils pilsētā izbūvēti veloceliņi 6.84 km garumā. Veloceliņi dažādu ES līdzfinansētu projektu ietvaros izbūvēti no Lielā prospekta pāri Ventas tiltam līdz Radio ielai 1.8km), Riņķa ielas posmā no Zvaigžņu ielas līdz Saules ielai (815m), Tērauda iela posmā no Zvaigžņu ielas līdz Dīķu ielai (750m), Embūtes iela posmā no Tārgales līdz Celtnieku ielai (475m) un gar Mazbānīša trasi (t.s. Mazbānīša apkalpes ceļš) (3km).

Šogad, īstenojot projektu „Velotūrisma attīstība Ventspils pilsētā”, plānots izbūvēt veloceliņus 10,07 km garumā. Kā jau iepriekš ziņots, š.g. 26.aprīlī Ventspils pilsētas pašvaldība saņēma Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras apstiprinājumu Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanai 2008.gadā iesniegtajam projektam „Velotūrisma attīstība Ventspils pilsētā”.

2008.gadā sagatavotais un iesniegtais projekts paredzēja izbūvēt veloceliņus Ventspils pilsētā 10,07 km garumā, kā arī veikt mārketinga pasākumus, veicinot velotūrisma attīstību.

Sākotnēji projekts netika atbalstīts nepietiekamā finansējuma dēļ, līdz ar to daļu no projektā ietvertajiem veloceliņiem – kopumā 4,2 km garumā – pašvaldība izbūvējusi citu ES līdzfinansētu projektu ietvaros.

Pateicoties Ventspils pilsētas pašvaldības iniciatīvai, kā arī tam, ka aktivitātes „Nacionālas nozīmes velotūrisma produktu attīstība” ietvaros bija izveidojies ES finanšu resursu atlikums, š.g.14. janvārī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra atbalstīja projektu ar nosacījumu, ka tas tiek aktualizēts atbilstoši šā brīža situācijai.

Lai saglabātu projekta fiziskos apjomus un turpinātu veloceliņu attīstību Ventspils pilsētā, projektā papildus iekļauta veloceliņu izbūve Zvaigžņu ielā posmā no Riņķa ielas līdz Bērzu ielai, Kuldīgas ielā no Bērzu ielas līdz Jūras ielai, Reņķa dārzā, Brīvības ielā no Sporta ielas līdz Lielajam prospektam ar garumu 3,2 km un veloceliņu izbūve Rūpniecības ielā un Lielajā prospektā posmā no Ventas tilta līdz Lāčplēša ielai ar garumu 1,1 km.

Projekta kopējās izmaksas plānotas 863 378,75 LVL, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 84,99% – 699 917,65 LVL; valsts budžeta dotācija 4,5% – 37 058,82 LVL un Ventspils pašvaldības līdzfinansējums – 126 402.28 LVL., t.sk. neattiecināmās izmaksas 39 849,34 LVL.

Projektu plānots īstenot 2011. gadā.

Ventspilī svinīgi atklāta velosezona

Publicēts lapā: 8.05.2011