Kalendārs

88% ventspilnieku pozitīvi vērtē Aivara Lemberga darbu (06.05.2011.)

2011.gada aprīlī Sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS veiktās aptaujas ietvaros Ventspils iedzīvotājiem tradicionāli tika lūgts novērtēt arī Domes deputātu darbību. Saskaņā ar pētījuma rezultātiem vispozitīvāk no visiem Domes deputātiem ventspilnieki novērtējuši Domes priekšsēdētāja Aivara Lemberga darbu.

Vairāk nekā 4/5 no ventspilniekiem (88%) kopumā pozitīvi novērtējuši Domes priekšsēdētāja Aivara Lemberga darbību. „Ļoti pozitīvi” Domes priekšsēdētāja darbību novērtējuši 33%, „pozitīvi” – 55% ventspilnieku, bet „negatīvi” vai „ļoti negatīvi”– 6 % aptaujāto.

„2011.gada aprīlī veiktās Ventspils iedzīvotāju aptaujas rezultāti liecina, ka Ventspils iedzīvotāji turpina savas pilsētas vadību vērtēt ļoti pozitīvi,” aptaujas rezultātus komentē SKDS direktors Arnis Kaktiņš. „Vērtējums, kādu iedzīvotāji aptaujā ir snieguši Aivara Lemberga darbībai, ir jāvērtē kā ļoti augsts, jo pieredze liecina, ka citur Latvijā pašvaldību vadītāji tik augstus vērtējumus no savās pašvaldībās dzīvojošajiem parasti nesaņem. Turklāt kopš pagājuša gada septembra, kad tika veikta iepriekšējā aptauja, pilsētas mēra – Aivara Lemberga – jau tā augstais vērtējums ir vēl uzlabojies,” piebilst sociologs.

4/5 aptaujāto (80%) ventspilnieku pozitīvi novērtējuši arī Domes priekšsēdētāja 1.vietnieka infrastruktūras jautājumos Jāņa Vītoliņa darbu. Vairāk nekā puse aptaujas dalībnieku kopumā pozitīvi novērtējuši arī Didža Ošenieka (60%), Gunta Blumberga (58%) un Ilzes Buņķes (51%) darbu.

Savukārt negatīvus vērtējumus iedzīvotāji visbiežāk snieguši, vērtējot Jeļenas Garbuzovas (18%), Vladislava Šafranska (12%) un Aleksandra Mirvja (10%) darbu.

Aptaujas dati liecina, ka 4/5 ventspilnieku (81%) atturējās novērtēt Daces Kornas darbu (atbildes „neesmu dzirdējis par viņu” un „grūti pateikt”). Vairāk nekā divas trešdaļas ventspilnieku nevarēja novērtēt arī Ivara Landmaņa (74%) un Aigo Gūtmaņa (68%) darbu.

Veiktajā telefonaptaujā kopumā tika izjautāti ar nejaušās izlases metodi atlasīti 605 ventspilnieki vecumā no 18 gadiem. Aptauja par Ventspils pilsētas domes darbu tiek veikta regulāri – divas reizes gadā.

Publicēts lapā: 6.05.2011