Kalendārs

Ventspils pašvaldības darbību pozitīvi vērtē 94% Ventspils pilsētas iedzīvotāju (05.05.2011.)

2011.gada aprīlī Sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS veiktās aptaujas rezultāti liecina, ka Ventspils pilsētas domes darbību kopumā atzinīgi ir vērtējuši 94% pilsētas iedzīvotāju, tajā skaitā 16% aptaujāto norādījuši, ka domes darbību vērtē ļoti pozitīvi.
Pašvaldības darbību negatīvi aprīlī novērtējuši tikai 4% Ventspils iedzīvotāju.

Salīdzinājumam – 2010.gada septembrī veiktajā aptaujā Ventspils pilsētas domes darbību kopumā atzinīgi vērtēja 90% pilsētas iedzīvotāju, tajā skaitā 15% aptaujāto norādīja, ka domes darbību vērtē ļoti pozitīvi. Pašvaldības darbību negatīvi septembrī novērtēja 5% Ventspils iedzīvotāju.

Jāatzīmē, ka, salīdzinot pēdējo trīs gadu laikā veikto aptauju rezultātus, 2011.gada aprīlī pozitīvo vērtējumu bijis visvairāk.

Raksturojot trīs labākos darbus, ko Ventspils pilsētas dome paveikusi pēdējā gada laikā, iedzīvotāji visbiežāk minējuši ielu sakārtošanu un remontus (29%) un tilta celtniecību un remontu (20%) un vairāk nekā 1/10 ventspilnieku nosauca arī tādus darbus kā pilsētas labiekārtošana (13%), kārtības, tīrības uzturēšanu pilsētā (13%), kultūras pasākumu atbalstīšanu (12%) un dažādu atpūtas, izklaides iespēju nodrošināšanu (12%).

2011.gada aprīlī veiktajā aptaujā lielākā daļa aptaujāto Ventspils iedzīvotāju atturējās nosaukt Ventspils domes sliktos (neveiksmīgos) darbus: 28% norādīja, ka “nav slikto darbu” (2010.gada septembrī – 22%), bet 50% atbildēja, ka “nezina šādus darbus” (2010.gada septembrī – 46%). Aptaujātie, kuri minēja kādus neveiksmīgos darbus, salīdzinoši biežāk
norādījuši uz problēmām, kas saistītas ar ostas darbu, tranzītu (4%), uzņēmējdarbību (3%), tiltu celtniecību, remontu (2%) un kultūras pasākumu, svētku organizēšanu (2%).

Šobrīd saskaņā ar veikto telefonaptauju aktuālākās problēmas Ventspilī ir nodarbinātības jautājumu risināšana (23%), sociālo problēmu risināšana (11%), ar pilsētas labiekārtošanu saistīti jautājumi (8%) un ražošanas attīstība, uzņēmējdarbības atbalsts (4%).

Veiktajā telefonaptaujā kopumā tika izjautāti 605 ventspilnieki vecumā no 18 gadiem. Aptauja par Ventspils pilsētas domes darbu tiek veikta regulāri – divas reizes gadā.

Publicēts lapā: 5.05.2011