Kalendārs

Livonijas ordeņa pils rekonstrukcijas projekta līguma parakstīšana (26.01.2011.)

Trešdien, 26. janvārī, Livonijas ordeņa pilī, notika svinīga līguma parakstīšana par Livonijas ordeņa pils kompleksa Ventspilī rekonstrukcijas, renovācijas un ekspozīcijas izveides projekta īstenošanu.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs pasākumā pauda gandarījumu par to, ka šodien tiek uzsākts pēdējais etaps Livonijas ordeņa pils rekonstrukcijā.

Lembergs atcerējās, ka 1994.gadā, kad pašvaldības vadība ieradās pilī apskatīt, ko ir saņēmusi mantojumā un ko ar to darīt, pils bijusi ļoti nolaista un tajā atradušās atkritumu kaudzes. Lai pieņemtu lēmumu par to, kādai vajadzētu izskatīties pilij pēc rekonstrukcijas, tikusi rīkota starptautiska konference, kurā speciālisti no Vācijas, Zviedrijas un Krievijas dalījušies piļu restaurācijas pieredzē. Lembergs norādīja, ka pašvaldība ar pils rekonstrukciju nav steigusies, cenšoties gan restaurācijas risinājumus, gan pils ekspozīcijas izveidi izvērtēt ļoti izsvērti. Pašvaldības vadītājs pauda gandarījumu, ka pils 2.stāva telpu rekonstrukcijai izdevies piesaistīt ES un valsts budžeta līdzfinansējumu.

Kā jau iepriekš ziņots, projekts „Livonijas ordeņa pils kompleksa Ventspilī rekonstrukcijas, renovācijas un ekspozīcijas izveide” tiks īstenots līdz 2012.gada maijam. Viens no galvenajiem projekta uzdevumiem ir Livonijas ordeņa pils 2.stāva restaurācija un ekspozīcijas izveide tajā. Lai arī iepriekš veiktie restaurācijas darbi tika veikti tā, lai radītu plašas ekspozīciju un pasākumu norises telpas, pils iespējas šajā ziņā ne tuvu nav izsmeltas. Restaurācijas darbu ietvaros pēc arhitekta Pētera Blūma (SIA „Konvents”) izstrādātā projekta tiks veikta vēsturiskās ordeņa pils nozīmīgāko telpu – kapelas, kapitula zāles, ordeņa brāļu guļamtelpas, ēdamtelpas restaurācija un interjera izveide. Šo telpu restaurācija un ekspozīcijas izveide, balstoties uz SIA „H2E” mākslinieciski tehnisko projektu un arhitekta iecerēm, sniegs pilnvērtīgu priekšstatu par ordeņa pils vēsturi.

Projekta ietvaros plānota arī krājuma telpu izveide 4.stāvā, Livonijas ordeņa pils un citu pils kompleksa ēku fasāžu restaurācija, kā arī mūra sētas rekonstrukcija un renovācija.

Visu šo darbu veikšanai nepieciešami vairāk kā 1,4 miljoni lati, no kuriem Ls 1 197 471 ir Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums, Ls 179 782 – Ventspils pilsētas pašvaldības finansējums, Ls 31 701 – valsts budžeta dotācija. Ventspils pilsētas pašvaldība muzeja kārtējā budžeta ietvaros finansē arī ekspozīcijas izveidei nepieciešamo vēstures un mākslas priekšmetu iegādi un restaurāciju.

Pils atjaunotnes sākotnējā iecere radusies pirms vairāk kā 17 gadiem, kad 1994.gada decembrī pašvaldības vadītājs Aivars Lembergs sasauca pirmo sapulci par Ventspils pils restaurēšanas problēmām. Savukārt 1995.gadā notika starptautisks seminārs „Ventspils pils konservācijas un restaurācijas teorētiskie un praktiskie aspekti”, kurā atzinību guva arhitekta P.Blūma izstrādātā fasāžu restaurācijas koncepcija, kas ietekmē arī vēlākās pils iekštelpu atjaunošanas nostādnes. Jau 1997.gadā tika restaurētas pils fasādes, bet 1998.-2000.gadā notika intensīvi iekštelpu atjaunošanas un labiekārtošanas darbi. Savukārt 2001.-2002.gadā pils torņa piecos stāvos un  tās korpusa pirmā stāva telpās tiek atklāta moderna Ventspils muzeja ekspozīcija, bēniņu stāvā – izstāžu telpas.

Piesaistot Eiropas Savienības līdzekļus, pašvaldība turpina īstenot mērķi saglabāt un atjaunot nozīmīgu kultūras mantojuma objektu Livonijas ordeņa pils kompleksu, palielinot tā izmantošanas iespējas iedzīvotāju kultūras, izglītības un izklaides vajadzību pilnvērtīgai nodrošināšanai un uzlabojot tā vizuālo tēlu.

Publicēts lapā: 26.01.2011