Kalendārs

Ventspils pilsētas domei labvēlīgs spriedums (14.01.2011.)

2011.gada 12. janvārī Administratīvā rajona tiesā Ventspils pilsētas domei pieņemts labvēlīgs spriedums attiecībā pret biedrības „Sabiedrība par atklātību Delna” iesniegto prasību.

2010.gadā „Delna” vērsās tiesā pret Ventspils pilsētas domi, jo biedrības ieskatā Ventspils pilsēta dome tai nosūtījusi nepamatotu rēķinu par kopiju izsniegšanu. Lietas būtība ir tāda, ka „Delna” bija lūgusi iesniegt informāciju, kas būtu nepieciešama pētījuma izstrādei, un, atbildot uz biedrības iesniegumu, Ventspils pilsētas dome
informāciju sagatavojusi, kā arī saskaņā ar normatīvajiem aktiem nosūtījusi rēķinu par sniegtajiem maksas pakalpojumiem – kopiju izgatavošanu. Savukārt „Delna” pēc rēķina saņemšanas vērsās tiesā, apstrīdot tā tiesiskumu, norādot, ka tas aprēķināts nepamatoti un balstīts uz neatbilstošām tiesību normām.

Ņemot vērā to, ka „Delna”, apstrīdot summas lielumu, proti, uzskatot, ka Ventspils pilsētas domes izrakstītais rēķins par Ls 7,74 nav aprēķināts pamatoti, un faktiski summa, kas būtu apmaksājama par sniegto pakalpojumu, ir Ls 6,40, vērsās tiesā, Ventspils pilsētas domes bija spiesta piedalīties kārtējā tiesvedības procesā pret „Delnu”.

Tomēr tiesa, izvērtējot lietas materiālus, lēma, ka Ventspils pilsētas dome, sagatavojot rēķinu, piemērojusi atbilstošas Ventspils pilsētas saistošo noteikumu un rīkojuma normas. Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības nodevu par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu, kā arī citu dokumentu kopiju saņemšanu, tas ir, ka par šādiem pakalpojumiem iekasējama nauda.

Es saprotu, ka miljardierim Dž.Sorosam naudu nav kur likt, tad nu viņš mētājas pa pasauli – maksā Gruzīnu ministriem algas, rīko visādas revolūcijas pa pasauli (Ukrainā, Gruzijā, Latvijā u.c.). Bet problēma ir tāda, ka arī mums, Ventspils pilsētas pašvaldībai, ir jātiesājas, un esam spiesti tērēt pašvaldības budžeta naudu.

Kā zināms, šis nav pirmais gadījums, kad Ventspils pilsētas dome ir bijusi spiesta tiesāties ar „Delnu”. 2005.gadā ierosinātais process Ventspils pilsētas domei labvēlīgi beidzās 2007.gadā, kad Administratīvā apgabaltiesa lēma, ka „Delnai” nav bijis tiesiska pamata saņemt informāciju no Ventspils pilsētas domes.

Publicēts lapā: 17.01.2011