Kalendārs

Līguma parakstīšana par Ventspils reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta otrās kārtas īstenošanu (08.12.2010.)

Trešdien, 8. decembrī, plkst. 14.00 Ventspils Livonijas ordeņa pilī notika svinīga līguma parakstīšana par Ventspils reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta otrās kārtas īstenošanu.

Līgumu parakstīja pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” valdes priekšsēdētājs Gaitis Celms un LR Vides ministrijas valsts sekretāra vietniece, Investīciju departamenta direktore Vija Gēme.
Pasākuma ietvaros notiks arī preses konference, kurā piedalīsies LR Vides ministrs Raimonds Vējonis, Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs, LR Vides ministrijas valsts sekretāra vietniece, Investīciju departamenta direktore Vija Gēme un pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” valdes priekšsēdētājs Gaitis Celms.

Ventspils reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta otrā kārta tiks īstenota līdz 2012.gada beigām, izmantojot piešķirto Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu 3,17 miljonu latu apmērā. Kopējās projekta izmaksas plānotas 4,6 miljonu latu apmērā (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli). Pārējos līdzekļus nodrošinās pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts”, piesaistot kredītresursus.

Projekta ietvaros sadzīves atkritumu poligonā „Pentuļi”, kas atrodas Ventspils novada Vārves pagastā, tiks izveidots atkritumu mehāniskās priekšapstrādes centrs, kā arī atkritumu glabāšanas laikā radušās biogāzes savākšanas sistēma ar sadedzināšanas lāpu. Šie pasākumi nodrošinās modernas un inovatīvas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas un apglabāšanas sistēmas izveidi. Tāpat arī tiks izpildītas Eiropas Savienības prasības par atkārtotu sadzīves atkritumu izmantošanu, kā arī par bioloģiski noārdāmo atkritumu apglabāšanas un CO2 emisijas samazināšanu.

Drīzumā plānots izsludināt iepirkumu konkursus par būvdarbiem un to būvuzraudzību.

Pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” jau kopš 2000.gada īsteno pasākumus sadzīves atkritumu apsaimniekošanas un apglabāšanas sistēmas pilnveidošanai Ventspils reģionā, piesaistot Eiropas Savienības fondu dāvinājuma līdzekļus. Projekta 1.kārtas ietvaros Ventspils rajona Vārves pagastā tika izbūvēts atkritumu apglabāšanas poligons “Pentuļi”, Ventspils pilsētā tika izveidoti divi šķiroto atkritumu savākšanas laukumi Siguldas ielā 8a un Jēkaba ielā 47, kā arī tika iegādāti atkritumu konteineri un atkritumu apsaimniekošanas tehnika.

Projektu „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ventspils reģionā II kārta – poligona „Pentuļi” infrastruktūras pilnveidošana” līdzfinansē Eiropas Savienība.

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts”. Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides ministrija.

Publicēts lapā: 8.12.2010