Kalendārs

Atbalsta centra ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām „Cimdiņš” atklāšana (17.11.2010.)

Ventspilī darbu uzsāk jauns atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām „Cimdiņš”

Otrdien, 16. novembrī, noslēdzas Latvijas Bērnu fonda kopš pagājušā gada septembra īstenotais projekts „Multifunkcionāla atbalsta centra bērniem ar īpašām vajadzībām izveidošana” Ventspilī.
Projekta ietvaros šodien Ventspilī notika jaunizveidotā atbalsta centra „Cimdiņš”, kas turpmāk darbosies kā pastāvīga nevalstiska organizācija, atklāšana. Jaunajā centrā, kurš apmeklētājus sāks uzņemt no 2011. gada 1. janvāra, bērniem ar īpašām vajadzībām tiks nodrošināta bezmaksas pieeja kvalitatīviem sociālajiem un medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumiem. Projekts realizēts, piesaistot Eiropas Ekonomikas Zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu grantu no Īslandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas, kā arī ar Ventspils pilsētas domes atbalstu. Projekta kopējais budžets 200 000 eiro.

Ventspils pilsētas dome projekta vajadzībām piešķīrusi telpas 161,4 m2 platībā, kā arī līdzfinansējumu 10% apmērā jeb 20 000 eiro. Savukārt vēl pirms projekta uzsākšanas pašvaldība bija izstrādājusi telpu remontdarbu tehnisko projektu, tādējādi ieguldot projekta īstenošanā papildu minētajam līdzfinansējumam vēl 13 233 eiro (9 300 latu). Ventspils pilsētas dome plāno nodrošināt atbalsta centra „Cimdiņš” darbības ikgadējo finansējumu līdz 20 000 Ls apmērā.

Atbalsta centra „Cimdiņš” vadītāja Ieva Sāmīte-Cērpa: „Esam ļoti priecīgi un gandarīti, ka kopīgiem spēkiem ir izdevies realizēt ieceri un izveidot tik daudzām ģimenēm un bērniem nepieciešamo atbalsta centru, kurā vienuviet bērniem ir iespēja saņemt gan medicīnas pakalpojumus, gan arīdzan apgūt jaunas iemaņas un pieredzi. Šāds centrs sekmēs gan bērnu veselības uzlabošanos, gan pašas ģimenes atgriešanos normālā dzīves kvalitātē.”

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs „Cimdiņa” atklāšanā sacīja, ka Ventspils pilsētas pašvaldība cenšas veidot Ventspili par pilsētu ģimenēm. Tā kā sabiedrība ir daudzšķautņaina, arī dažādām ģimenēm ir atšķirīgas vajadzības, tāpēc ir svarīgi būt kontaktā ar sabiedrību, sabiedriskām organizācijām, lai šī vajadzības izzinātu. Lembergs uzsvēra, ka nevalstiskās organizācijas pašvaldībai ļoti palīdz, un ir ļoti viegli strādāt, jo atliek tikai atbalstīt nevalstiskā sektora izlolotās labās un vajadzīgās idejas. Pašvaldības vadītājs pauda cerību, ka jaunatklātais centrs būs liels atspaids tām ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām, jo arī šie bērni ir pilnasinīgi mūsu sabiedrības locekļi un par viņiem ir jārūpējas.

Paredzēts, ka ar 1. janvāri „Cimdiņš” dienā nodrošinās pakalpojumus desmit bērniem līdz 16 gadu vecumam un desmit bērniem virs 16 gadiem. Centrā būs atsevišķi pieejami šādi medicīnas pakalpojumi: rotaļu terapija, nodarbības sensorajā istabā, attīstošās Montesori nodarbības, varēs izmantot psihologa pakalpojumus, apmeklēt radošās darbnīcas. Tāpat „Cimdiņš” piedāvās ne tikai medicīnas pakalpojumus, bet bērniem būs iespējams centra speciālistu pavadībā apmeklēt arī kultūras pasākumus, bibliotēkas, Ventspils Digitālo centru un tml.

Plānots, ka novembra beigās sāks darboties jaunā centra mājas lapa cimdins.lv, kurā būs iespēja iegūt informāciju par centra sniegtajiem pakalpojumiem.

Projekta „Multifunkcionāla atbalsta centra bērniem ar īpašām vajadzībām izveidošana” ietvaros radītajā atbalsta centrā darbosies arī vecāku informācijas punkts, kurā varēs brīvprātīgi darboties bērnu vecāki, kuri tāpat kā centra profesionālie darbinieki, 7 mēnešus tika īpaši apmācīti.

Tāpat projektā gaitā realizēta iecere – izveidota datubāze ar vienotu informāciju par Ventspils bērniem ar īpašām vajadzībām, kas tiks izmantota, lai atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanas prasībām, uzskaitītu un reģistrētu bērnus, kas apmeklēs jaunizveidoto centru. Šobrīd Ventspilī un tās novadā ir vairāk nekā trīs simti bērnu ar īpašām vajadzībām.

Projekta rezultātā Ventspilī izveidotas deviņas jaunas darba vietas.

IZM 1998. gada 19. jūnija “Bērnu tiesību aizsardzības likuma” VIII nodaļas „Bērns ar īpašām vajadzībām” 53. pants paredz, ka: „Bērns ar īpašām vajadzībām ir bērns, kuram sakarā ar slimības, traumas vai iedzimta defekta izraisītiem orgānu sistēmas funkciju traucējumiem ir nepieciešama papildu medicīniskā un sociālā palīdzība neatkarīgi no tā, vai likumā paredzētajā kārtībā ir noteikta invaliditāte.”

Par Latvijas Bērnu fondu
Latvijas Bērnu fonds ir sabiedriskā labuma organizācija, kas jau kopš 1988. gada rūpējas par bērnu un jauniešu atbalstu, veselības nostiprināšanu, kā arī attīstības veicināšanu un izglītošanu. 1990. gadā Fonds reģistrēts Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispasaules bērnu fondā UNICEF, bet kopš 1991. gada ir Vispasaules kristīgā bērnu fonda oficiālais pārstāvis Latvijā. 2003. gadā Latvijas Bērnu fonds kļuva par organizācijas NVO/UNICEF Reģionālais tīkls bērniem CE/AE, NVS & Baltijas valstīs biedru. Fonda darbības mērķis ir gādāt par bērnu un pusaudžu morālā, tiesiskā, fiziskā, garīgā un materiālā stāvokļa uzlabošanu, jaunās paaudzes orientāciju uz vispārcilvēciskām vērtībām. Savukārt darbības uzdevumi ir dažādu Latvijas un starptautiska mēroga bērnu veselības un interešu aizsardzības programmu un akciju organizēšana un līdzdalība tajās, kā arī palīdzības sniegšana nepilngadīgiem iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām un bērniem ar grūti izārstējamām slimībām, bāreņiem, daudzbērnu un citām ģimenēm, kurām nepieciešams atbalsts. Latvijas Bērnu fonda aktivitātes tiek organizētas četru darbības programmu ietvaros: “Ģimene”, “Bāreņi”, “Veselība”, “Attīstība, sports, kultūra, talants”. To ietvaros tiek izstrādāti un realizēti dažādi lielāki un mazāki projekti, ar kuriem tiek sniegta praktiska palīdzība bērnu grupām un atsevišķiem bērniem, kuriem nav vecāku, kuri nonākuši krīzes situācijā vai ir smagi slimi, kā arī talantīgiem bērniem, kuriem pietrūkst līdzekļu sava talanta attīstībai.

Ilgstoša un veiksmīga sadarbība dažādu aktivitāšu un projektu ietvaros izveidojusies ar vairākām Latvijas pašvaldībām un vietējiem uzņēmumiem. Tāpat lielu atbalstu dod gandrīz 200 brīvprātīgo darbinieku tīkls visā Latvijas teritorijā. Vairāk informācijas www.lbf.lv

Publicēts lapā: 17.11.2010