Kalendārs

Ventspilī svinīgi noslēdzas izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi (22.09.2010.)

Trešdien, 22. septembrī, Ventspilī notika svinīgs projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Ventspils pilsētas pašvaldības ēkās” noslēguma pasākums.

Šī un citu iepriekš īstenoto energoefektivitātes projektu rezultātā visās Ventspils vispārizglītojošajās skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs pabeigti energoefektivitātes pasākumi, vienlaikus piešķirot skolām un bērnudārziem jaunu, 21.gadsimtam atbilstošu veidolu.

Projekta noslēguma pasākumā Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs pastāstīja, ka pašvaldība izglītības iestāžu ēku energoefektivitātes paaugstināšanu kā vienu no būtiskākajiem risināmajiem jautājumiem izvirzīja pirms pieciem gadiem. Lembergs tolaik personīgi apbraukājis visas skolas un bērnudārzus un pārrunājis problēmjautājumus ar iestāžu vadītājiem un pedagogiem. Šobrīd energoefektivitātes jautājumi skolās un bērnudārzos ir atrisināti. Turklāt būvniecības darbi paveikti krīzes laikā, kas nozīmē izmaksu ietaupījumu, kā arī iespēju nodrošināt ar darbu vietējos celtniekus. Lembergs pauda gandarījumu, ka visas skolas un bērnudārzi vairs neizskatās pēc padomju laiku ēkām, bet ieguvušas jaunu, mūsdienīgu izskatu. Tāpat Lembergs atzīmēja lielisko un efektīvo sadarbību ar Vides ministriju projektu īstenošanā.

Vides ministrs Raimonds Vējonis uzsvēra, ka Latvija ir astotā ekoloģiski drošākā valsts pasaulē, un ne tikai mūsu bagātīgo mežu dēļ, bet arī tāpēc, ka valstī kompleksi tiek sakārtota ūdenssaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūra, kā arī pievērsta uzmanība ēku energoefektivitātes jautājumiem. Vējonis pauda gandarījumu, ka no 220 ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta palīdzību sakārtotajām ēkām visā Latvijā 160 ir skolas un bērnudārzi. Vējonis uzteica Ventspils pilsētas pieeju savlaicīgi izsludināt iepirkumu procedūru būvniecības pakalpojumiem, lai vienlaikus ar projekta līguma parakstīšanu varētu jau sākt būvdarbus.

Kā jau iepriekš ziņots, projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Ventspils pilsētas pašvaldības ēkās” ietvaros septiņās Ventspils izglītības iestādēs tika veikti šādi energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi:

* Ventspils 2.pamatskolā – fasāžu siltināšana ar ēkas arhitektoniskajam veidolam atbilstošu apdari, galvenās ieejas mezgla pārbūve, bēniņu pārseguma siltināšana, lietus ūdens tekņu un notekcauruļu nomaiņa un to pieslēgums lietus kanalizācijas tīklam,
* Ventspils 3.vidusskolā – fasāžu siltināšana ar ēkas arhitektoniskajam veidolam atbilstošu apdari, galvenās ieejas mezgla pārbūve, bēniņu pārseguma siltināšana virs galvenā korpusa piebūvēm, jumta ieseguma nomaiņa, jumta tekņu un notekcauruļu nomaiņa,
* pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte” – fasāžu siltināšana ar ēkas arhitektoniskajam veidolam atbilstošu apdari, galvenās ieejas mezgla pārbūve, logu un ārdurvju nomaiņa, savietotā jumta papildus siltināšana, lietus ūdens notekcauruļu nomaiņa,
* pirmsskolas izglītības iestādē „Varavīksne” – fasāžu siltināšana ar ēkas arhitektoniskajam veidolam atbilstošu apdari, galvenās ieejas mezgla pārbūve, logu un durvju nomaiņa, bēniņu papildus siltināšana, lietus ūdens notekcauruļu nomaiņa,
* pirmsskolas izglītības iestādē „Vāverīte” – fasāžu siltināšana ar ēkas arhitektoniskajam veidolam atbilstošu apdari, galvenās ieejas mezgla pārbūve, ārdurvju nomaiņa, savietotā jumta papildus siltināšana, lietus ūdens notekcauruļu nomaiņa,
* pirmsskolas izglītības iestādē „Margrietiņa” – fasāžu siltināšana ar ēkas arhitektoniskajam veidolam atbilstošu apdari, galvenās ieejas mezgla pārbūve, durvju nomaiņa, bēniņu papildus siltināšana, lietus ūdens notekcauruļu nomaiņa,
* pirmsskolas izglītības iestādē „Zīlīte” – fasāžu siltināšana ar ēkas arhitektoniskajam, veidolam atbilstošu apdari, bēniņu pārseguma siltināšana, virspamatu siltināšana, apkures sistēmas rekonstrukcija, durvju nomaiņa.

Plānots, ka ietaupījums izdevumiem par apkuri septiņās projekta ietvaros sakārtotajās izglītības iestādēs kopā būs 30% jeb 40 tūkstoši latu gadā.

Atgādinām, ka projekta īstenošana ir kā loģisks turpinājums 2008. gadā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu realizētajam projektam “Izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšanas Ventspils pilsētā”, kura ietvaros siltinātas fasādes un nomainīti logi astoņās Ventspils izglītības iestādēs – PII “Eglīte”, “Pasaka”, “Rūķītis” un “Zvaigznīte” un Centra pamatskolā, 1. pamatskolā, 4. un 5.vidusskolā, kā arī šobrīd realizācijā esošajam projektam “Ventspils pašvaldības izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana”, un tā ietvaros ir  pabeigti energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi  Ventspils Centra pamatskolā un 1.pamatskolā, Ventspils vakara vidusskolā, 4.vidusskolā un 5.vidusskolā, PII “Zvaigznīte” un PII “Pasaka”, kura ietvaros tika veikta ēku ārsienu renovācija un siltināšana, jumtu siltināšana, logu un ārdurvju bloku nomaiņa, siltumtrašu, siltumvadu un radiatoru nomaiņa, ieejas mezglu rekonstrukcija, izbūvējot uzbrauktuves personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi aizvien turpinās Ventspils 2.vidusskolā. Projektu plānots realizēt līdz 2010.gada 30.septembrim.

Projekta kopējās izmaksas veido 862`179 LVL, tai skaitā Klimata pārmaiņu finanšu instruments 732`852 LVL apmērā un Ventspils pilsētas pašvaldības finansējums 129`327 LVL apmērā un 13 mēnešus ilgos būvniecības darbus, sadarbībā ar Izglītības pārvaldi un PSIA „Ventspils nekustamie īpašumi”, veica SIA „Interjers”, SIA „Samrode” un SIA „Vindbūvserviss”.

Publicēts lapā: 22.09.2010