Kalendārs

Ventspils pilsētas domes Lielo balvu un balvas pasniegšanas ceremonija (05.08.2010.)

Ceturtdien, 5. augustā, plkst. 19.30 Rātslaukumā Ventspils Pilsētas svētku atklāšanas ceremonijā pasniegs Ventspils pilsētas domes apbalvojumus – Lielo balvu un astoņas balvas ventspilnieku izvirzītajiem laureātiem.

Saskaņā ar Ventspils pilsētas domes 2010. gada 20. jūlija lēmumu Ventspils pilsētas domes Lielā balva tiks pasniegta Guntim Blumbergam – Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietniekam sadarbības jautājumos – par rezultatīvu darbu finansējuma piesaistē Ventspils attīstības projektu īstenošanai.

Savukārt Ventspils pilsētas domes balvas piešķirtas:
• Jurijam Bespalovam – Uzņēmējam, futbola kluba „Ventspils” prezidentam – par ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā un profesionālu futbola klubu izveidē Ventspilī;
• Ilgai Dravniecei – pensionārei – par ilggadēju darbu, vadot pensionāru biedrību „Ventspils liedags” un dalību sabiedriskajās aktivitātēs;
• Ciedrai Jaunbelzējai – ģimenes ārstei – par ilggadēju, profesionālu darbu, vadot pilsētas poliklīniku un rūpēm par ventspilnieku veselību;
• Andrai Konstei –Starptautiskās Rakstnieku un tulkotāju mājas direktorei – par profesionālu darbību, veidojot pilsētas kultūrvidi un ieguldījumu Ventspils starptautiskajā atpazīstamībā un Latvijas literatūras attīstībā.
• Valteram Ozoliņam – prāvestam, Ventspils luterāņu draudzes mācītājam – par garīgo vērtību stiprināšanu, nesavtīgi kalpojot Ventspils Nikolaja evaņģēliski luteriskajā baznīcā un sniedzot morālu atbalstu ventspilniekiem;
• Ingai Reinholdei – PSIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” Apzaļumošanas iecirkņa meistarei – par ieguldījumu, radot pievilcīgas ainavas Ventspilī un praktisko un organizatorisko darbu, iekārtojot un uzturot pilsētas puķu dobes, piramīdas un skulptūras.
• Laimdotai Sēlei – dzejniecei un rakstniecei – par Ventspils vēstures tematiku un ventspilnieku spilgtu dzīves notikumu atspoguļošanu savos dzejoļu krājumos un prozas sacerējumos;
• Staņislavam Šapkinam – sporta skolotājam un boksa trenerim – par ilggadēju darbu sporta pedagoga un boksa trenera amatā, sagatavojot sportistus, kuri ieguvuši godalgotas vietas Eiropas un pasaules čempionātos.

Atbilstoši “Nolikumam par Ventspils pilsētas domes atzinības veidiem” Ventspils pilsētas domes Lielo balvu piešķir par izciliem un nozīmīgiem sasniegumiem, kas nesuši Ventspils vārdu Latvijā un pasaulē, kā arī par būtiskiem nopelniem Ventspils pilsētas attīstībā, saimnieciskajā, kultūras un sabiedriskajā darbībā vai citās pilsētai nozīmīgās jomās, savukārt Ventspils pilsētas domes balvu piešķir par augstu profesionālu un godprātīgu darbu kādā atsevišķā nozarē, uzņēmējdarbībā, pilsētas vides un vizuālā tēla veidošanā un citās pilsētai nozīmīgās jomās.

Kandidātus Lielās balvas un balvu saņemšanai izvirza paši ventspilnieki – iedzīvotāji, iestādes, organizācijas un uzņēmumi. Par kandidātiem, kurus izvirzījis lielāks skaits ventspilnieku, iespējams balsot Ventspils portālā un aizpildīt anketas, kas publicētas laikrakstā „Ventas Balss”. Pēc balsošanas rezultātu apkopošanas domes Apbalvošanas komisija, ņemot vērā iedzīvotāju balsojumu, izvirza kandidātus apbalvojumu saņemšanai, un galējo lēmumu par apbalvojumu saņēmējiem pieņem Ventspils pilsētas dome.

Ventspils pilsētas domes Lielās balvas un balvas piešķir vienpadsmito gadu. Balvu pasniegšanas tradīcija tika aizsākta 2000. gadā.

Publicēts lapā: 5.08.2010