Kalendārs

Līguma parakstīšana par trīs ERAF līdzfinansētu projektu īstenošanu Ventspils Profesionālās vidusskolas attīstībai (13.07.2010.)

Parakstīts līgums par trīs ERAF līdzfinansētu projektu īstenošanu Ventspils Profesionālās vidusskolas attīstībai

Otrdien, 13.jūlijā,Ventspils Profesionālajā vidusskolā Valsts izglītības un attīstības aģentūras direktores vietniece – departamenta direktore Elita Zondaka un Ventspils Profesionālās vidusskolas direktore Līga Krūtaine parakstīja trīs līgumus par Eiropas Reģionālās attīstības fonda ( ERAF) līdzfinansēto projektu:

Ventspils Profesionālās vidusskolas – Ziemeļkurzemes kompetences centra infrastruktūras attīstības projekts: mācību korpusa nr.1 rekonstrukcija, dienesta viesnīcas korpusa jaunbūves izbūve un aprīkošana, un mācību aprīkojuma iegāde;
Ventspils Profesionālās vidusskolas – Ziemeļkurzemes kompetences centra infrastruktūras attīstības projekts: mācību korpusa nr.2 rekonstrukcija un mācību aprīkojuma iegāde;
Ventspils Profesionālās vidusskolas- Ziemeļkurzemes kompetences centra infrastruktūras attīstības projekts: dienesta viesnīcas korpusa jaunbūve
realizācijas uzsākšanu.

Par godu šim svarīgajam brīdim skolas vēsturē sarīkotajā pasākumā piedalījās Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs, LR izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe, skolas sadarbības partneri no uzņēmējsabiedrībām, profesionālo asociāciju pārstāvji un citi viesi.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs pastāstīja, ka pašvaldība pirms nepilna gada iesaistījusies Ventspils Profesionālās vidusskolas attīstības projektu sagatavošanā, lai, izmantojot pašvaldības speciālistu kompetenci, palīdzētu skolai tos labāk sagatavot. Pašvaldība tāpat noalgojusi skolai konsultantu, izveidojusi speciālu darba grupu šī jautājuma risināšanai, kā arī skolas vadībai un darba grupas locekļiem apmaksājusi pieredzes apmaiņas komandējumu uz Vācijas profesionālajām skolām. Lembergs norādīja, ka nevajag kautrēties mācīties no labākajiem, un izteica cerību, ka Ventspils Profesionālā skola pēc 5 gadiem sasniegs tai izvirzīto mērķi – sasniegs tādu līmeni, kas ir augstāks par Vācijas profesionālo skolu vidējo līmeni. Lembergs uzsvēra, ka profesionālajām skolām jāgatavo speciālisti, kas ir konkurētspējīgi Eiropas darba tirgū, tai pat laikā Latvijas valdībai jāgādā, lai profesionālo skolu beidzējiem darbs atrastos tepat, Latvijā. Pašvaldības vadītājs atzinīgi novērtēja izglītības un zinātnes ministres T.Koķes ieguldījumu, personīgi Eiropas Komisijā aizstāvot iespēju ERAF līdzfinansētajā aktivitātē iekļaut arī skolu dienesta viesnīcu būvniecību.

Savukārt izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe izteica cerību, ka piepildīsies sapnis par tādām profesionālajām skolām, kas gatavo labus, darba tirgū pieprasītus speciālistus, kas par nopelnītajiem līdzekļiem spēs nodrošināt sev labu dzīves kvalitāti. Koķe norādīja, ka šodien Ventspilī parakstītie līgumi ir pirmie šīs aktivitātes ietvaros, kā arī izteica cerību, ka īstenojamie profesionālās izglītības attīstības projekti palīdzēs celt profesionālās izglītības prestižu.

Kā jau iepriekš ziņots, visu trīs projektu, par kuru īstenošanu šodien tika parakstīti līgumi, vienotais mērķis ir nodrošināt profesionālās izglītības kompetences centram atbilstošu un izglītības procesam nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi Ventspils Profesionālajā vidusskolā, uzlabojot ēku infrastruktūru, teorētisko un praktisko apmācību kabinetu materiāli tehnisko bāzi, tādējādi  nodrošinot tautsaimniecības ilgtermiņa vajadzībām atbilstošs profesionālās sākotnējās izglītības, profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu piedāvājums Kurzemes plānošanas reģiona ziemeļu daļā.

Projektu īstenošanas laikā tiks radīts vienots profesionālās izglītības komplekss, kurā ietilps arī Eiropas standartiem atbilstoša dienesta viesnīca 250 audzēkņiem. Modernizējot mācību darbnīcas, būs iespējams nodrošināt kvalitatīvu mācību procesu, kā arī tiks radīta iespēja paplašināt piedāvāto programmu spektru. Ziemeļkurzemes kompetences centrā bez esošām profesijām jauniešiem būs iespējams apgūt būvkonstrukciju galdnieka, ēku inženiertīklu tehniķa, automehatroniķa, friziera un vizāžista profesijas.

Projekta aktivitātes plānots īstenot līdz 2012.gada jūnijam. Kopējais plānotais finansējums ir 5 903 553.00 Ls no kuriem 85 % finansē ERAF programma, 15% finansē valsts budžets.

Publicēts lapā: 13.07.2010