Kalendārs

Par prasību tiesā pret KNAB par publicētu ziņu atsaukšanu un mantiskās kompensācijas piedziņu saistībā ar t.s. Grinberga lietu

Foto: F64

Foto: F64

Esmu iesniedzis prasību Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā kā atbildētāju pieaicinot Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju par publicētu godu un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu un mantiskās kompensācijas piedziņu saistībā ar t.s. Grinberga lietu.

2006.gada 18.aprīlī KNAB interneta vietnē www.knab.lv sadaļā „Preses relīzes” tika publicēta ziņa – Ventspils domes priekšsēdētājs atzīts par aizdomās turēto dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, kurā apgalvojuma formā, pirms tiesas sprieduma norādīts, ka:

„būdams valsts amatpersona, kas ieņem atbildīgu amatu, Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs un Ventspils brīvostas pārvaldes valdes priekšsēdētājs ļaunprātīgi izmantojis savu dienesta stāvokli un ar likumu piešķirtās tiesības, t.i. rīkojies pretēji valsts interesēm, apzināti un mērķtiecīgi nenodrošinot MK 2005.gada 23.februāra rīkojuma Nr.122 „Par O.Grinberga iecelšanu Ventspils ostas valdes locekļa amatā” izpildi, apzināti, nepamatoti un prettiesiski novilcinājis tā izpildi, aizbildinoties ar daudziem iemesliem, kā arī piedaloties lēmuma pieņemšanā par konkursa rīkošanu uz O.Grinberga amatu, pieļaujot šāda konkursa rīkošanu un neizmantojot likumā pašvaldības priekšsēdētāja tiesības apturēt domes lēmumu, Ventspils domes priekšsēdētājs acīmredzami ir pārkāpis savu dienesta pilnvaru robežasŠādas rīcības rezultātā tika būtiski apdraudētas valsts intereses ekonomikas jomā, kaitējot pārvaldības kārtībai un aizskarot personas likumīgās intereses un tiesības, nodarot tai materiālu kaitējumu lielā apmērā”.

2006.gada 17.maijā KNAB interneta vietnē www.knab.lv sadaļā „Preses relīzes” tika publicēta ziņa – KNAB lūdz uzsākt kriminālvajāšanu pret Ventspils domes priekšsēdētāju, kurā apgalvojuma formā, pirms tiesas sprieduma norādīts:

„Pirmstiesas izmeklēšanā noskaidrots, ka būdams valsts amatpersona, kas ieņem atbildīgu amatu, Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs un Ventspils brīvostas pārvaldes valdes priekšsēdētājs ļaunprātīgi izmantojis savu dienesta stāvokli un ar likumu piešķirtās tiesības, t.i. rīkojies pretēji valsts interesēm, apzināti un mērķtiecīgi nenodrošinot MK 2005.gada 23.februāra rīkojuma Nr.122 „par O.Grinberga iecelšanu Ventspils ostas valdes locekļa amatā”, izpildi, apzināti, nepamatoti un prettiesiski novilcinājis tā izpildi, aizbildinoties ar daudziem formāliem iemesliem, kā arī izdodot 2005.gada 30.decembrī rīkojumu „Par konkursa komisijas izveidošanu”, piedaloties lēmuma pieņemšanā par konkursa rīkošanu uz Ojāra Grinberga amatu un pieļaujot šāda konkursa atbalstīšanu, neizmantojot likumā „Par pašvaldībām” pašvaldības priekšsēdētāja tiesības neparakstīt domes lēmumu un nodot to atkārtotai izskatīšanai, ir ļaunprātīgi izmantojis savas dienesta pilnvaras, kā rezultātā būtiski apdraudot valsts intereses ekonomikas jomā, kaitējot pārvaldības kārtībai un aizskarot fiziskās personas – Ojāra Grinberga likumīgās intereses un tiesības ,nodarot tam materiālu kaitējumu. …”

Neskatoties uz to, ka visās trijās Latvijas Republikas tiesu instancēs (Kuldīgas rajona tiesā, Kurzemes apgabaltiesā un Augstākās tiesas senātā) esmu atzīts par nevainīgu man celtajās apsūdzībās un pilnībā attaisnots, kā arī to, ka attaisnojošais tiesas spriedums ir spēkā jau divus gadus, šīs preses relīzes ir pieejamas KNAB interneta vietnē vēl šobrīd.

Šīs ziņas tika izplatītas pirms tiesas sprieduma, tādējādi pārkāpjot:

1.    Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību konvencijas 6.panta 2.daļu, kas nosaka:
Ikviens, kas tiek apsūdzēts kriminālnoziegumā, tiek uzskatīts par nevainīgu, kamēr viņa vaina netiek pierādīta saskaņā ar likumu”;
2.    Latvijas Republikas Satversmes 92.pantu:
Ikviens uzskatāms par nevainīgu, iekams viņa vaina nav atzīta saskaņā ar likumu. Nepamatota tiesību aizskāruma gadījumā ikvienam ir tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu un ikviens var aizstāvēt šīs tiesības taisnīgā tiesā”;
3.    Kriminālprocesa likuma 19.pantā ietverto Nevainīguma prezumpcijas principu.

Savā prasībā lūdzu tiesu atzīt par godu un cieņu aizskarošas KNAB 2006.gada 18.aprīlī un 2006.gada 17.maijā izplatītās ziņas, uzlikt par pienākumu tās atsaukt, kā arī piedzīt mantisko kompensāciju par godu un cieņu aizskarošu ziņu izplatīšanu 75’000 latu (septiņdesmit pieci tūkstoši latu) apmērā, kā arī piedzīt no Latvijas Republikas visus tiesāšanas izdevumus.

Aivars Lembergs
Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs

Lejuplādēt failu – “KNAB preses relīze (18.04.2006)” (PDF)

Lejuplādēt failu – “KNAB preses relīze (17.05.2006)” (PDF)

Publicēts lapā: 3.03.2010