Kalendārs

Valdības ekonomiskā politika ir antisociāla (25.11.2009)

Foto: F64

Foto: F64

Pēc Eiropas statistikas datiem Latvijā bezdarbs ir sasniedzis 20%, tā atrodas pirmajā vietā Eiropas Savienībā pēc šī rādītāja. Manuprāt, tas ir absolūti loģisks rezultāts tagadējās valdības realizētajai ekonomiskajai politikai, ko tā īsteno atbilstoši vienošanām, kādas noslēgtas starp Godmaņa un Dombrovska valdību vadītājiem no vienas puses un starptautisko finanšu oligarhiju, es domāju, starptautiskos aizdevējus, no otras puses.

Tie pasākumi un ekonomiskā politika, kāda iekļauta 2010.gada valsts budžeta projektā 2.lasījumam Saeimā, ir virzīta uz bezdarba tālāku pieaugumu, saimnieciskās aktivitātes samazināšanos, ieņēmumu samazināšanos un tālāku sociālekonomiskās krīzes padziļināšanos. Ja tāds ir valdības un starptautiskās finanšu oligarhijas vienošanās mērķis, tad tas arī sekmīgi tiks sasniegts. Vai tas atbilst Latvijas interesēm? Es domāju, ka nē.

Protams, pie tik dziļas sociālekonomiskās krīzes no sociālekonomiskā viedokļa ir noziedzīgi palielināt jebkurus nodokļus. Praktiskais rezultāts ir virzīts uz to, lai Latvija būtu darbaspēka eksportētājvalsts uz vecajām ES dalībvalstīm. Finanšu oligarhijas gala mērķis ir panākt, lai melnās vai krāsainās sejas vecajās dalībvalstīs aizstātu ar baltajām sejām.

Mēs visi esam liecinieki fantastiski nepareizai ekonomiskai politikai. Par to, kas notiek un vēl notiks Latvijā, rakstīs ekonomikas mācību grāmatās ne tikai no tā aspekta, kā var nonākt līdz šādai krīzei, kontekstā ar pasaules krīzi, bet arī, cik nepareiza ir izvēlētā politika izejai no krīzes. Ja Latvijas politika ir maksimāli palielināt nodokļus un tādējādi nivelēt iedzīvotājus, tad tas ir boļševisms.

Publicēts lapā: 25.11.2009