Kalendārs

Ventspils pilsētas domes darbību 85,2% pilsētas iedzīvotāju vērtē pozitīvi (01.10.2009.)

2009.gada septembrī Sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS veiktās aptaujas rezultāti liecina, ka Ventspils pilsētas domes darbību kopumā atzinīgi ir vērtējuši gandrīz 85% jeb vairāk nekā 4/5 pilsētas iedzīvotāju.

Pašvaldības darbību negatīvi septembrī novērtējuši tikai 7% Ventspils iedzīvotāju.

Atbildot uz jautājumu „Kā Jūs vērtējat Ventspils domes darbību kopumā?”, iedzīvotāji sniedza šādu vērtējumu: pozitīvi – 78.1 % , ļoti pozitīvi – 7.1 %, negatīvi – 6.7 %, ļoti negatīvi – 0.3%.

Raksturojot trīs labākos darbus, ko Ventspils pilsētas dome paveikusi pēdējā gada laikā, iedzīvotāji visbiežāk minējuši kultūras pasākumu atbalstīšanu (24%, t.sk. lielākā daļa minēja bibliotēku Pārventā). 11% kā domes labo darbu minēja dažādu pasākumu, svētku atbalstīšanu pilsētā (t.sk. Pilsētas svētki, Karlīnes ielas svētki, Jūras svētki u.c.). Vairāk nekā 1/10 ventspilnieku nosauca arī tādus darbus ka ielu sakārtošana, remonts (17%), kārtības, tīrības uzturēšana pilsētā (16%), tilta celtniecība, tilta remonts (15%, t.sk. galvenokārt norādīts uz jaunā Apvedtilta uzcelšanu, bet daži minējuši arī vecā tilta remontu), pilsētas labiekārtošanu (14%), skolu, bērnudārzu labiekārtošana, atbalsts izglītībai (11%, galvenokārt minēja skolu, bērnudārzu remontus un siltināšanu).

Jāatzīmē, ka 2009. gada septembrī biežāk nekā iepriekš arī norādīts uz tilta celtniecību, remontu, skolu, bērnu dārzu labiekārtošanu, atbalstu izglītībai un to, ka pilsētā bijis daudz labu pasākumu, svētku (konkrēti biežāk saukti Pilsētas svētki, Karlīnes ielas svētki un Jūras svētki).

2009.gada septembrī veiktajā aptaujā lielākā daļa aptaujāto Ventspils iedzīvotāju atturējās nosaukt Ventspils domes sliktos (neveiksmīgos) darbus: 18.8% norādīja, ka “nav slikto darbu”, bet 43.1% atbildēja, ka “nezina šādus darbus”. Aptaujātie, kuri minēja kādus neveiksmīgos darbus, salīdzinoši biežāk norādījuši uz problēmām ostā, kas saistītas ar tranzītu (9.6%), problēmām ar uzņēmējdarbību, t.sk. uzņēmumu bankroti, nepietiekams atbalsts uzņēmējiem (6.2%) un bezdarba problēmām (5.4%).

Šobrīd saskaņā ar veikto telefonaptauju aktuālākās problēmas Ventspilī ir bezdarbs (27.4%), sociālo problēmu risināšana, t.sk. pensionāru, mazturīgo problēmas, palīdzība bērniem (21.5%), kā arī medicīnas problēmas t.sk. dārgie medikamenti un pakalpojumi (11.9%).

Kopumā veiktajā aptaujā tika aptaujāti 606 ventspilnieki vecumā no 18 gadiem. Aptauja par Ventspils pilsētas domes darbu tiek veikta regulāri – divas reizes gadā.

Publicēts lapā: 5.10.2009