Kalendārs

Valsts pārvaldes un pašvaldību amatpersonu un darbinieku atlīdzību reglamentē likums, kurš jāievēro (04.09.2009)

Foto: f64 / Inga Kundziņa

Foto: f64 / Inga Kundziņa

Esmu iepazinies ar Valsts kontroles sniegto informāciju par to, ka vairākās valsts pārvaldes iestādēs strādājošo darba algu fonds nav samazināts. Šis fakts mani ļoti pārsteidz, jo valsts pārvaldes un pašvaldību darbinieku atlīdzību reglamentē likums – 2008.gada 23.decembrī tika pieņemtais likums „Par valsts un pašvaldību amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā”, kuram sekoja likuma grozījumi 2009.gada 29.jūnijā. Likumā skaidri nodefinētas prasības gan attiecībā uz valsts pārvaldi, gan pašvaldībām. Ventspils pilsētas dome likuma prasības stingri ievēro. Ar nepacietību gaidīšu izskaidrojumu no valdības vadītāja, kā šāda rīcība ir pamatojama.

Paralēli strādājošo skaita samazinājumam adekvāti būtu samazināms arī administratīvajai pārvaldei atvēlēto telpu kvadrātmetru apjoms. Piemēram, ja par 20% samazinās pārvaldē strādājošo skaits, tas nozīmē, ka par 20% jāsamazina arī izmantojamo telpu platība.

Publicēts lapā: 7.09.2009