Kalendārs

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Lembergs sveic ventspilniekus Pilsētas svētkos!

Foto: Raitis Plauks / F64

Foto: Raitis Plauks / F64

Mīļie ventspilnieki!

Sveicu Jūs visus mūsu Ventspils 719. dzimšanas dienā, laikā, kad pilsēta uzzied vēl jo krāšņāk, kad gaisā virmo svētku smaržas!

Pilsētas svētki ik gadus ir laiks, kad mēs neviļus apstājamies, atskatāmies uz paveikto un apzinām to, kas vēl jāpaveic. Ventspilnieku prasīgā daba, spīts un lepnums neļauj mums samierināties ar jau padarīto un apstāties attīstībā. Mums, ventspilniekiem, ir jābūt soli priekšā, mēs nedrīkstam atpalikt un iesūnot. Nepieciešams izvirzīt jaunus, varbūt pat pārdrošus un grūti sasniedzamus mērķus pilsētas attīstībai, nemitīgi gādājot par to, lai Ventspilī būtu arvien ērtāk un patīkamāk dzīvot, lai šeit sekmētos darbs uzņēmējiem un lai uz šejieni labprāt brauktu atpūsties un sev interesantas nodarbes brīvajā laikā atrastu dažāda vecuma cilvēki no tuvienes un tālienes.

Ir aizvadīts vēl viens darbīgs gads. Neskatoties uz saspringto ekonomisko situāciju valstī un pasaulē, esam turpinājuši iesāktos projektus un aktīvi strādājuši, piesaistot Eiropas Savienības līdzekļus dažādu ventspilniekiem būtisku objektu celtniecībai un renovācijai. 6. augustā jūsu vērtējumam nodosim jaunbūvēto Pārventas bibliotēku, kas, nešaubos, kļūs par Pārventas sabiedrisko centru. Te varēs saņemt ne tikai bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus – tajā atradīsies arī Iedzīvotāju informācijas centrs un Ventspils Digitālā centra filiāle, un tā kalpos kā vieta dažādu pasākumu norisei Pārventā, kādas līdz šim šajā pilsētas daļā nebija. Piejūras brīvdabas muzejā mājvietu atradusi un otru elpu ieguvusi vēsturiskā, no Pārventas uz muzeju pārvestā „Smiltnieku” māja, kas ar savu saglabātības pakāpi ir unikāla gan Ventspils, gan visas Latvijas pilsētvides apbūvē. Patiesi priecājos, ka esam saglabājuši nākamajām paaudzēm šādu liecību par to, kā cilvēki piepilsētas ciemos dzīvoja 19. gadsimta otrajā pusē. Vairākus mēnešus kultūras cienītājus priecē arī rekonstruētais Teātra nams „Jūras vārti”, kurš ventspilniekiem un pilsētas viesiem sniedz iespēju noskatīties augstvērtīgas teātra izrādes un koncertus, kā arī kalpo kā lieliska vieta izstāžu izvietošanai. Ekstrēmāku izjūtu cienītājiem ir pieejamas jaunas atrakcijas Piedzīvojumu parkā. Tāpat tapis jaunais Apvedtilts, kas nepieciešams, lai būtu iespējams rekonstruēt un pilnveidot esošo Ventas tiltu, līdz ar to iegūstot ērtāku satiksmi mūsu pilsētā.

Ventspils arī krīzes laikā turpinās dinamiski attīstīties. Šis ir lielo iespēju laiks – tik lielu iespēju piesaistīt Eiropas Savienības līdzekļus pilsētas attīstībai otrreiz vairs nebūs. Tāpēc Ventspils pilsētas pašvaldība darīs visu, lai galvenokārt par Eiropas līdzekļiem taptu jauns bērnudārzs ventspilnieku bērniem, mūsdienīgs Jaunrades nams skolēniem, tiktu atjaunots vēsturiskais tirgus laukums, rekonstruētas ielas un Ventas tilts, kā arī īstenoti citi būtiski projekti.

Pilsētas attīstībā svarīgs ir katra ventspilnieka devums. Ventspilniekiem – kā lieliem, tā maziem – ir jāstrādā kopā, pārvarot grūtības un sasniedzot izvirzītos mērķus, jo kopībā ir spēks. Šajā svētku reizē vēlos pateikt sirsnīgu paldies visiem ventspilniekiem, kuri ik dienas, apzinīgi, rūpīgi un ar mīlestību darot savu darbu, ir gādājuši, lai Ventspils būtu sakopta, ziedoša un pievilcīga gan tās iedzīvotājiem, gan arī ciemiņiem!

Ir vērtības, kas nemainās. Šie svētki ir apliecinājums tam, cik mums ir svarīgas mūsu pilsētas tradīcijas un kopā sanākšana. Šogad svētku programma ir jo īpaši aizraujoša. Ir padomāts, lai katrs svētku programmā atrastu ko sev interesantu un savām interesēm atbilstošu.

Līksmus mums visiem svētkus!

Aivars Lembergs,
Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs

Publicēts lapā: 12.08.2009