Kalendārs

Par nepatiesu ziņu atsaukšanu saistībā ar manu atalgojumu 
valsts iestādēs un uzņēmumos

Laikraksta „Diena” pielikumā ”Sestdiena” š.g.11.aprīlī tika publicēts žurnālistes Sanitas Jembergas raksts „Vēl viens pārliecinoši trekns gads”. Rakstam klāt tika pievienota diagramma ar virsrakstu „Atalgojuma līderi 2008.gadā valsts iestādēs un uzņēmumos”, norādot latu summas mēnesī pirms nodokļu nomaksas, kā arī procentuālu pieaugumu salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Raksta autore informācijas sagatavošanā ir atsaukusies uz VID iesniegto valsts amatpersonu deklarāciju datiem par 2008.gadu.


Neesmu iepazinies ar citu šajā diagrammā iekļauto amatpersonu ienākumu datu izklāsta un interpretācijas korektumu, taču attiecībā par maniem ienākumiem, minētā diagramma satur nepatiesu un faktiem neatbilstošu informāciju par manu atalgojumu 2008.gadā valsts iestādēs un uzņēmumos.

Raksta autore diagrammā norāda, ka mans atalgojums 2008.gadā valsts iestādēs un uzņēmumos sastāda 16’081 lati mēnesī pirms nodokļu nomaksas, kā sensācijas ziņu pasniedzot 66% pieaugumu, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

Valsts amatpersonu deklarācijas ir publiski pieejams dokuments VID mājas lapā, kurā redzams, ka Ventspils pilsētas domē kā darba algu un samaksu par darbu pašvaldības komisijās, 2008.gadā esmu saņēmis 1’700,42 latus un samaksu par darbu Ventspils Brīvostas pārvaldē – 5’316, 90 latus. Kopumā samaksa par darbu valsts iestādēs un uzņēmumos 2008.gadā veido 7’017,32 latus, tas ir, 584,77 latus mēnesī pirms nodokļu nomaksas. Tādējādi faktiskā samaksa no „Sestdienas” autores norādītā atalgojuma atšķiras par 15’496 latiem mēnesī jeb 27,5 reizēm.

Pamatojoties uz likumu „Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”, esmu lūdzis laikrakstu „Diena” atsaukt nepatieso informāciju.

Vienlaikus esmu nosūtījis iesniegumu KNAB ar lūgumu izvērtēt, vai minētais raksts nav pielīdzināms priekšvēlēšanu aģitācijas materiālam, kā arī noskaidrot, kuras politiskās partijas interesēs tas darīts.
Personīgi man nav šaubu par konkrētā raksta patieso mērķi, t.i., veikt priekšvēlēšanu aģitāciju.

Aivars Lembergs,
Ventspils domes priekšsēdētājs

Publicēts lapā: 21.04.2009