Kalendārs

Kāpēc es nesaprotu apsūdzību (05.03.2009)

Aivars Lembergs,
Ventspils domes priekšsēdētājs

Diezin vai būs taisnība „Latvijas Avīzes” autoram, kurš 20. februāra publikācijas virsrakstā apgalvo, ka „Lembergs vienīgais nesaprot apsūdzību”.

Domāju, ka apsūdzības nesaprot daudzi, katrā ziņā visi tie, kuriem tās izvirzītas politisku motīvu dēļ, un kuri tiek apsūdzēti par nodarījumiem, kas vispār nav notikuši.
Es nesapratu apsūdzību arī t.s. ”Grinbergiādē”, kurā man inkriminēja smagus noziegumus. Nu kā lai saprot apsūdzības būtību, kurā tevi kā amatpersonu krimināli vajā par to, ka tu neesi darījis to, kas nemaz neietilpst tavos pienākumos?!
Man prokuratūra pārmeta ievērojama kaitējuma nodarījumu valsts varai un pārvaldīšanas kārtībai, jo es neesot pakļāvies viena politiski angažēta neprofesionāļa iebīdīšanai konkrētā amatā. Taču visu triju instanču tiesas nosprieda, ka par šī lēmuma izpildi atbildīgs ir bijis toreizējais ekonomikas ministrs Krišjānis Kariņš nevis es. Es tiešām nesaprotu, kāpēc es, būdams nevainīgs šajā lietā, biju nodarījis kaitējumu valsts varai un pārvaldīšanas kārtībai, bet K. Kariņš, kurš ar tiesas lēmumu atzīts par atbildīgo konkrētā lēmuma izpildē, nav nodarījis kaitējumu?
Saprast apsūdzību, kurā prokurors demonstrē savu nekompetenci, aiz nezināšanas vai speciāli jauc domes kā lēmējinstitūcijas, domes priekšsēdētāja vai pašvaldības deputāta, brīvostas pārvaldes vai brīvostas valdes tiesības un pienākumus, ignorē likumu normas un apgalvo neesošas lietas, ir pagrūti.
Augstākās Tiesas Senāts vēl pavisam nesen pilnībā attaisnoja kādu kukuļņemšanā apsūdzētu muitnieku, norādot, ka: „pirmstiesas izmeklēšanas laikā rupji pārkāpts Kriminālprocesa likuma 20.pantā deklarētais kriminālprocesa pamatprincips – tiesības uz aizstāvību. Sakarā ar nekonkrēto apsūdzību šīs tiesības A.A. un viņa aizstāvim nebija iespējams pilnvērtīgi realizēt”.
Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6. pantā nepārprotami teikts: „Ikvienam, kas tiek apsūdzēts kriminālnoziegumā, ir šādas minimālas tiesības: a. tikt nekavējoties informētam (viņam saprotamā valodā un detalizēti) par viņam izvirzītās apsūdzības raksturu un iemeslu”.
Turpretī Latvijas prokurori, kuriem es esmu lūdzis skaidrot apsūdzību vai pārsūdzējis atteikumu skaidrot, ignorē likumus, starptautisko konvenciju un ECT judikatūru. Viens prokurors uzskata – ja kaut kas apsūdzībā nav saprotams, tad jāprasa advokātam. Cits uzskata – apsūdzības būtības izskaidrošana notiek tā, ka „īsumā tiek izskaidrots, par ko viņš tiek apsūdzēts, tas ir, saīsinot Lēmuma (apsūdzībā) izklāstītos nodarījuma faktiskos apstākļus”.
Prokuroriem esmu uzdevis pavisam konkrētus jautājumus, kas man nav saprotami šajā apsūdzībā. Piemēram, es vēlētos saprast – kas ietilpst apsūdzībā lietotajā vārdu salikumā „Ventspils ostas uzņēmumi” vai arī „lielākie Ventspils ostas uzņēmumi”? Vai visi, kas atrodas ostas akvatorijā jeb tikai daži?
Citviet apsūdzībā – es esot draudējis uzņēmējam Aināram Gulbim, ka prokuratūrai vien zināmie „Ventspils ostas uzņēmumi” izņemšot naudu no akciju komercbankas „Rīgas Apvienotā Baltijas Banka”. Kāds domes priekšsēdētājam sakars ar to, vai kāds uzņēmējs izņems naudu no bankas vai nē? Kāpēc prokurori man nevar atbildēt, kuri no šiem uzņēmumiem glabāja naudu minētajā akciju komercbankā? Vai tas tiešām ir nebūtisks jautājums aizstāvībai?
Prokurori apgalvo – „baidoties zaudēt peļņu savā (t.i. Aināra Gulbja) ar Ventspili saistītajā uzņēmējdarbībā”, A.Gulbis man esot devis kukuli kapitāla daļu veidā. Vai nebūtu tikai pašsaprotami un loģiski, ka prokurori, izvirzot šādas smagas apsūdzības, vismaz paskaidrotu – kas konkrēti ir A.Gulbja „ar Ventspili saistītā uzņēmējdarbība”, kas tā par peļņu un cik liela, ko cietušais Gulbis no šīs uzņēmējdarbības guva, pirms es kā domes priekšsēdētājs to esot atņēmis?
Nesaņemot atbildes uz šiem, kā arī daudziem citiem būtiskiem apsūdzības jautājumiem, apsūdzību nav iespējams saprast, vēl jo grūtāk ir realizēt LR Satversmē garantētās tiesības uz aizstāvību.

Publicēts lapā: 5.03.2009