Kalendārs

Uzņēmēja Anša Sormuļa aizstāves lūgums Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijai par tiesībām iepazīties ar arhīva lietas materiāliem, iesniegts: 16.02.2009

Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijai

apsūdzētā Anša Sormuļa aizstāves
zvērinātas advokātes
Sandras Slejas
prakses vieta Brīvības iela 52-8, Rīga, LV 1011

lūgums
krimināllietā Nr. K04-378/08-12 (kriminālprocess Nr. 12812001408)

Sakarā ar to, ka krimināllietā Nr. 12812001408 neatrodas visi dokumenti, kuri ir valsts apsūdzības uzturētāja rīcībā un kuri nepieciešami mana aizstāvamā Anša Sormuļa aizstāvības realizēšanai, lūdzu izprasīt no Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras sekojošus dokumentus, kuri ir ar kriminālprocesa Nr. 12-812003205 procesa virzītāja lēmumu ir izdalīti no kriminālprocesa Nr. 12-812003205 (norādīti Pielikumā 2008.gada 15.maija lēmumam par kriminālprocesa Nr. 12812003205 sadalīšanu – 1.sēj.l.l.23), bet neatrodas kriminālprocesa Nr. 12812001408 materiālos un nav norādīti arī arhīva lietas dokumentu uzskaitījumā (iepazīties ar arhīva lietu pie pirmstiesas izmeklēšanas pabeigšanas tika liegts):

1) Prokurora uzziņa, 2008.gada 3.marts, 2008.gada 28.aprīlis (Saraksta Nr.149., 161);
2) Saraksta Nr. 136., Nr.336, Nr. 412, Nr.419., Nr.4654, Nr.6065, Nr.9087 nenosauktie dokumenti;
3) Latvijas Valsts prezidenta kancelejas 2007.gada 3.janvāra vēstule Latvijas Republikas Ģenerālprokuroram (Saraksta Nr. 313);
4) Latvijas Republikas Ģenerālprokurora 2007.gada 21.marta vēstule Latvijas Valsts prezidentei (Saraksta Nr.314);
5) Aizdomās turētā Ginta Laiviņa Laivenieka 2008.gada 3.janvāra iesniegumi Ģenerālprokuratūrai (Saraksta Nr. 422 un Nr.423);
6) 2007.gada 27.jūnija anonīms ziņojums rokrakstā LR Ģenerālprokuroram (Saraksta Nr. 483);
7) 1996.gada 26.decembra vēstule LR Ministru prezidentam (Saraksta Nr.484);
8 ) Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras 2007.gada 9.jūlija vēstule Rīgas Centra rajona tiesai (Saraksta Nr. 488);
9) Ginta Laiviņa Laivenieka 2007.gada 3.jūlija iesniegums Ģenerālprokuratūrai (Saraksta Nr. 498)
10) Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas izmeklēšanas tiesneses 2008.gada 1.augusta lēmums (Saraksta Nr.507);
11) Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras 2007.gada 16.jūnija vēstule I.Skokam par naudas līdzekļiem (Saraksta Nr. 529);
12) Izmeklēšanas grupas dalībnieka K.Rudzīša 2007.gada 9.augusta vēstule Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas izmeklēšanas tiesnesei par prokurora viedokli sakarā ar aizstāvības pieteikumu (Saraksta Nr.797);
13) 2007.gada 5.janvāra apskates protokola Anša Sormuļa dzīves vietā (Saraksta Nr.925);
14) 2007.gada 8.janvāra apskates protokols Anša Sormuļa dzīves vietā (Saraksta Nr. 927);
15) 2007.gada 8.janvāra apskates protokols Anša Sormuļa dzīves vietā (Saraksta Nr. 966);
16) Uzziņa par kriminālprocesā iesaistīto personu A.Purekli (Saraksta Nr.2561);
17) Liecinieka A.Purekļa nopratināšanas protokols (Saraksta Nr.2562);
18) 2008.gada 5.maija liecinieka papildus pratināšanas protokols (Saraksta Nr. 2831);
19) Starplapa (Saraksta Nr. 3322, Nr.3439., Nr.3472, Nr.4625);
20) 2007.gada 10.maija A.Mežsarga un I.Paegles viedoklis (Saraksta Nr. 4223);
21) Ārstes I.Pīpiķes 2007.gada 8.augusta iesniegums (Saraksta Nr. 4290);
22) Gundara Cera papildus nopratināšanas protokols 2007.gada 3.septembrī – no Saraksta redzams, ka no kriminālprocesa Nr. 12812003205 materiāliem izdalītas 2 Gundara Cera liecības 2007.gada 3.septembrī (Saraksta Nr. 5385 un 9696), bet lietas materiālos atrodas tikai viens nopratināšanas protokols šajā dienā;
23) Gundara Cera papildus nopratināšanas protokols 2007.gada 29.augustā – no Saraksta redzams, ka no kriminālprocesa Nr. 12812003205 materiāliem izdalītas 2 Gundara Cera liecības 2007.gada 29.augustā (Saraksta Nr. 5383 un 9693), bet lietas materiālos atrodas tikai viens nopratināšanas protokols šajā dienā;
24) Ziņojums par liecinieka V.Kokaļa aptauju kriminālprocesā Nr. 12812003205 (Saraksta Nr.5413);
25) Liecinieka Arnolda Laksas pratināšanas protokols 2007.gada 9.maijā (Saraksta Nr. 5421);
26) Aizdomās turētā Ginta Laiviņa Laivenieka papildus pratināšanas protokols 2008.gada 3.martā (Saraksta Nr.5727) – krimināllietas materiālos atrodas viens Ginta Laiviņa Laivenieka papildus nopratināšanas protokols 2008.gada 3.martā, bet no krimināllietas Nr. 12812003205 ir izdalīti divi nopratināšanu, kas veiktas minētajā datumā, protokoli (skat. Saraksta Nr.145);
27) Liecinieces Agnijas Priedoliņas nopratināšanas protokols 2008.gada 28.aprīlī (Saraksta Nr. 7325);
28) Liecinieka E.Ciniņa papildus pratināšanas protokols (Saraksta Nr. 7706);
29) Apsūdzētā Ginta Laiviņa-Laivenieka 2008.gada 24.aprīļa papildus pratināšanas protokols ar pielikumiem (Saraksta Nr.8409 – Nr.8420);
30) Liecinieka V.Jonases 2008.gada 18.janvāra liecība (Saraksta Nr. 9427);
31) Liecinieka I.Pelses 2007.gada 30.oktobra liecība (Saraksta Nr.9468).

Rīgā, 2009.gada 16.februārī

Sandra Sleja
Zvērināta advokāte

Publicēts lapā: 17.02.2009