Kalendārs

Ventspils bibliotēkā jaunas grāmatas – Aivara Lemberga dāvinājums

galvena-biblioteka

Ventspils pilsētas Galvenā bibliotēka

Ventspils Galvenajā bibliotēkā izstādītas grāmatas, kas pagājušā gada nogalē bibliotēkā iegādātas par Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja Aivara Lemberga dāvinātajiem līdzekļiem.

Kā jau informējām agrāk, saņemto Kultūras ministrijas 2005. gada prēmiju par lielu ieguldījumu bibliotēku darba attīstībā un pilsētas kultūrvides veidošanā Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs dāvināja Ventspils bibliotēkai jaunu grāmatu iegādei.

Par šiem līdzekļiem iegādātās grāmatas tagad apskatāmas Galvenās bibliotēkas otrajā stāvā.

Šeit ir gan uzziņu literatūra:

apjomīgā “Pasaules ģeogrāfijas enciklopēdija”;

grāmata, kas palīdz izmantot plašo internetā iegūstamo informāciju – “e – enciklopēdija”;

“Lielā Latvijas enciklopēdija”;

“Ilustrētā svešvārdu vārdnīca”;

“Ginesa pasaules rekordi 2006”,

Tāpat iegādātas grāmatas par vēsturi:

H. R. Klintones grāmata “Dzīvā vēsture”;

“Latvijas vēsture. 20. gadsimts”;

“Latviešu leģionāri”;

Ā. Puriņa grāmata “Andrievs Niedra. Četri gadi un viss mūžs”;

A. Grūtupa „Beilisāde”.

Tajā skaitā sērijā “Varas biogrāfija”:

R. Zēlingmana „Hitlers – vācieši un viņu vadoņi”;

N. Jakovļeva „Brāļi Kenediji”.

Savukārt no mākslas grāmatām lasītājiem tiek piedāvātas:

A. Vanagas “Latvijas glezniecība”;

“Mākslas dārgumi – UNESCO pasaules mantojums”;

N. Parkina “70 чудес зодчества за 1500 лет новой эры”.

Grāmatās ir īpaša uzlīme, kas informē lasītājus, ka šīs grāmatas bibliotēkai dāvinājis Aivars Lembergs.

Pārpublicēts no www.ventspils.lv

Publicēts lapā: 24.12.2005