Kalendārs

Aivars Lembergs dāvina Ventspils muzejam vērtīgu 13. – 17. gs. monētu kolekciju

Ventspils domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs paziņojis par nodomu dāvināt Ventspils muzejam 13. – 16. gs. Livonijas un 17. gs. Polijas monētu kolekciju.

Kolekcijas kopējais apjoms ir 122 monētas, tā ir daļa no kāda privātkolekcionāra vākuma, kas veidojies vēl 20. gs. 20. – 30. gados un tikai šobrīd parādījies atklātībā. Viena no būtiskākajām tās īpašībām ir monētu labais – “kolekcijas līmeņa” – stāvoklis, jo arheoloģiskajos izrakumos atrasto monētu klāstā parasti tikai neliela daļa atbilst kolekcionēšanas prasībām.

Kolekcijas nozīmīgāko daļu veido t.s. Livonijas posma 13. – 16. gs. sudraba un bilona (sudraba un vara sakausējuma, kurā sudrabs ir mazāk par pusi) sīknauda – šiliņi un feniņi. Īpaši retas un vērtīgas ir 13. gs. Tallinā un Tartu kaltās vienpusīgās monētas (brakteāti) – vienas no senākajām Livonijas valstu apvienības monētām, kas bijušas apgrozībā arī Kurzemes teritorijā.

Latvijas teritorijā šajā laikā monētas regulāri sāka kalt tikai pēc 1422. – 1426. gada naudas reformas. Šī perioda monētas pārstāv ordeņa mestru Voltera fon Pletenberga un Johanna fon der Rekes Rīgā kalto šiliņi dažādi tipi. Savdabīgs papildinājums muzeja numismātikas kolekcijai ir arī ar dažādiem monētspiedņiem Tallinā un Tartu kaltie t.s. Lībekas tipa feniņi, kas liecina par Livonijas ciešajiem sakariem ar Hanzas savienības vienu no galvenajām pilsētām – Lībeku.

Kā atzīst Latvijas Nacionālā vēstures muzeja numismātikas speciāliste Dr. hist. K. Ducmane, muzejam dāvinātās monētas vērtējamas ne tikai kā vērtīgs papildinājums Ventspils muzeja krājuma, bet arī visā numismātikas krājumā valstī kopumā.

Pēc dāvinājuma saņemšanas muzejs plāno organizēt nelielu ekspresizstādi, kurā jaunieguvums tiktu parādīts plašākai sabiedrībai, kā arī saistībā ar to piedāvāt muzeja apmeklētājiem lekciju “Nauda Livonijā un Ziemeļkurzemē 13. – 16. gs.”

Šī kolekcija būs jau otrais Aivara Lemberga kā privātpersonas dāvinājums Ventspils muzejam. Pagājušā gada decembrī muzeju patīkami pārsteidza Austrumbaltijā un pat visā Eiropā unikālās Kurzemes un Zemgales hercogistes monētu kolekcijas dāvinājums, kuras vērtība bija 40 000 latu.

Raksts pārpublicēts no www.ventspils.lv

Publicēts lapā: 8.11.2005